👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska: Les Vacances

Skapad 2019-10-01 16:28 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F Moderna språk - språkval
Arbetsområde: Semester och tempuset dåtid Syfte: Att träna förmåga att skriva och prata på målspråket, träna på studietekniken mindmap och förstå hur och vad läraren bedömer och betygsätter dina kunskaper.

Innehåll

 

Hjälpmedel: Ordbok vid vissa moment och din mindmap vid muntlig övning. 

 

Arbetsområdet inleds med genomgång:  

1.    Gemensam mindmap på tavlan med ca 10-15 ord, eleverna skriver av tavlan på eget papper. Sedan 10 min individuellt arbete med att utöka sin mindmap på egen hand med hjälp av ordbok. 

2.    Repetition av tempuset dåtid. 10 min individuellt arbete med att skriva egna meningar med hjälp av ordbok. 

3.    Repetition av frågeord och frågekonstruktioner. 

 

Efter genomgången ska eleverna skriva en egen text på temat semester. Instruktioner för textproduktion: 

1.    Skriv en dialog eller monolog som innehåller minst 3 olika personformer. 

2.    Antal ord: minst 100, max 150. 

3.    Antal verb: minst 3 olika. 

 

Efter inlämning av texten ska eleverna öva på att prata på målspråket. 

Instruktion för muntlig övning: 

1.    Träna på att läsa texten med korrekt uttal. 

2.    Förbered en inspelning med hjälp av en dator, platta eller mobil. 

3.    Para ihop dig med en kamrat och prata på målspråket med varandra om semester. Ni får ta hjälp av era mindmaps. 

 

Läraren kommer bedöma: 

·        Texten bedöms i flyt (ta t.ex. hjälp av bindeord), grammatikvariation (börja din meningar på olika sätt och använd synonymer), fyllighet (använd gärna flera adjektiv). 

·        Den muntliga inspelningen bedöms i flyt och uttal.