👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 19 Läsförståelse åk 8 LJ VB SH

Skapad 2019-10-01 16:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Avstämning av läsförståelse

Innehåll

Mål för elev

Målet är att du ska utveckla din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva.

Genomförande

  • Du läser ett par texter i olika genrer. Du besvarar frågor som rör din förståelse av texterna, både sådant som står på raderna och sådant du behöver dra slutsatser och tolka för att berätta om. 

Bedömning

Du visar att du kan läsa och förstå genom att göra läsförståelseprovet.  

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna …

utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

 

Matriser

Sv SvA
LÄSFÖRSTÅELSE

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.