👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik: Instrumentkunskap

Skapad 2019-10-01 17:11 i Länna skola Norrtälje
Instrumentkunskap med hjälp av Lennart Hellsings sångskatt.
Grundskola 3 Musik
Genom att läsa Drillar och Draköron av Ane Gustavsson och Lennart Hellsing kommer vi tillsammans lära oss om de instrument som finns i en orkester.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning - Det här ska vi jobba med.

MUSIKTEORI

Vi kommer att gå igenom Instrumenten som finns i en orkester genom att titta, lyssna och jämföra dem.

RYTMIK
Vi kommer arbeta med timing med hjälp av dans.
Vi kommer arbeta med dirigering och stortraktering.
Vi kommer jobba med puls och rytm i sånger som Lennart Hellsing och andra skrivit.

MUSIKSPEL

Helklassorkester med Slagverksinstrument: Maraccas, Claves, Triangel och tamburin.

Bedömning

Detta ska eleven kunna.

Du ska kunna namnge och rita något instrument.

Du ska kunna sjunga med i några sånger vi gått igenom under lektionerna.

Du ska delta aktivt i undervisningen genom att följa korta instruktioner

Du ska kunna hantera något slagverksinstrument med respekt och kunna härma någon slagverksstämma som läraren anvisar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3