👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2019-10-01 22:02 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola F – 2 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi lär oss att förstå begreppet demokrati utifrån olika aspekter.

Innehåll

Mål och syfte

Skapa en förståelse och förtrogenhet kring ordet demokrati. Förstå hur vi i Sverige har det jämfört med andra länder. Se skillnad i hur vi har det i Sverige idag jämfört med förr i tiden.  

 

Arbetssätt

Du kommer att få;

 •  se på avsnitten i UR serien ”Vem bestämmer”
 •  lära dig ny begrepp
 •  diskutera (EPA)
 •  fyra hörnsövning
 •  venndigram

 

Bedömning 

• deltar aktivt under lektionerna

• deltar i diskussionerna och de övningar vi gör 

 

Ämnesord

demokrati, diktatur, yttrandefrihet, jämställdhet demonstrera, kompromissa, riksdag, muta, bestraffning, avliva, dödsstraff, allmän och lika rösträtt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3