👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet HT-19

Skapad 2019-10-01 22:46 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Fysik
En ström av elektroner

Innehåll

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

         Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall
  • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet
  • beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen som laddning, spänning och ström

 

Centralt innehåll

  • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  • Sambanden mellan spänning, ström, resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument
  • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning, ström och resistans

• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang
• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor
• hur elektrisk energi kan omvandlas till andra energiformer
• hur historiska och nutida upptäckter inom elektricitet påverkat samhället, miljön och människans levnadsvillkor

 

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer - koppla efter kopplingsschema, rita kopplingsschema.

 

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester  och ett mer summativt prov.

 

 

Övningar och innehåll:

 

Sidor i boken: 

 

Kapitel 2.1 Elektrisk laddning s.42-47 TDS s.47 

 

Kapitel 2.2 Spänning och ström s.48-53 TDS s.53 

 

Kapitel 2.3 Elektriska kretsar s.56-59 TDS s.60 

 

Kapitel 2.4 Strömmen möter motstånd s.61-62 TDS s.63 

 

Kapitel 2.5 Tänk på elsäkerheten s.64-68 TDS s.68 

 

Sammanfattning s.70-71 

 

FINALEN s.72-73 

 

 

 Häftet:  Övningarna/laborationerna. 

 

 Anteckningar: Pptx (lektionsgenomgångarna) bifogas på klassens lärlogg på Unikum. 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Fy
Fysik år 7-9

Ännu ej visat
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **enkla** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **utvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med **välutvecklade** motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett **säkert och ändamålsenligt** sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett **säkert, ändamålsenligt** och effektivt sätt.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har **grundläggande** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **ge exempel och beskriva** dessa med **viss** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa med **relativt god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på samband inom** dessa **och något generellt drag** med **god** användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **enkelt identifierbara** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **förhållandevis komplexa** fysikaliska samband.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på **komplexa** fysikaliska samband.