👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med debattartikel

Skapad 2019-10-02 08:22 i Skarpatorpsskolan Stockholm Grundskolor
Skriva en debattartikel. Söka information Refera och källhänvisa
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Argumentera gör du säkert dagligen med kamrater, lärare, föräldrar m.fl. Men i skrift kanske det inte blir så ofta. Känner du igen att du blir upprörd över vissa saker som du skulle vilja förändra? I så fall kanske du ska sprida dina tankar vidare. I det här arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla förmågan att argumentera i skrift. Du kommer med andra ord att få lära dig hur du skriver en debattartikel. I din text ska du också använda källor för dina sakargument. För att kunna nå dit behöver du förstås de rätta verktygen och de får du på vägen mot målet.

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

    Centralt innehåll

 • ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • skillnader i språkanvändningen beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (argumenterande text)
 • informationssökning
 • hur man citerar och gör källhänvisningar
 • olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot resons på texter.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av dator.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att få:

 • läsa och ta del av genomgångar kring argumentation, retorik och debattartikelns uppbyggnad/innehåll
 • träna på att argumentera muntligt med kamrater
 • se filmer om hur du resonerar samt bygger upp en argumenterande text
 • träna på att skriva texter och anpassa språket
 • söka information, göra urval och värdera informatonen
 • genomgång och övningar kring källhänvisa och referera
 • kamratresons, bearbeta egen text utifrån respons

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • skriva en argumenterande text med språklig variation, språkliga normer och strukturer
 • söka information från ett urval av källor, sammanställa, källhänvisa och referera.
 • Tidsplan: 

 • v. 40-43 (preliminärt)

     Läromedel:

    

Uppgifter

 • Film: Argumenterande text

 • Instruktion debattartikel

 • PP Debattartikel

 • Mall för kamratresons

Matriser

SvA
Debattartikel

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågas i den.
Innehåll
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt/tes och dina tankegångar framgår tydligt.
Innehåll
Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaring.
Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Din debattartikel innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att resonera utifrån passande exempel som utvidgar och fördjupar ditt ämne och genom att du har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Du behandlar ämnet för din debattartikel på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom nyanserad beskrivning av bakgrund och exempel som fördjupar och utvidgar ditt ämne. Du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter och har flera tydliga, sakliga och underbyggda argument.
Innehåll
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning i huvudsak.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning relativt väl.
När du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisning väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en debattartikel, t.ex. med ett formellt språk.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och skiljetecken.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en debattartikel för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

SvA
SVA - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA  7-9   Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  7-9   Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • SvA  7-9   Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
 • SvA  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  E 9   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  E 9   Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  C 9   Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  C 9   Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 • SvA  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  A 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • SvA  A 9   Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • SvA  A 9   Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
E
C
A
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativtväl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.