Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myror

Skapad 2019-10-02 08:27 i Sjögårdens förskola Kristianstad
Förskola
Temaarbete på 1-3 års avdelning med tema småkryp, fokus myra

Innehåll

Vart ska vi (Huvudsakliga Mål): 

Vi vill att barnen ska få en upplevelse, bli uppmärksamma och känna nyfikenhet kring småkryp. Vi har valt att fokusera på myran i jämförelse med två andra kryp som Snäcka och Spindel.

 

Delmål 1: Vi tittar i och läser böcker som tar upp myror i olika sammanhang, samt tittar på filmade videoklipp om myror på youtube. Vi tittar och läser om hur myror bor, om myrsamhället och urskiljer myran från andra insekter och djur. Vi sätter upp bilder på myror i olika sammanhang och utforskar och jämför myran med snäckan och spindeln.

Delmål 2: Trycka myror med hjälp att mörkbrun färg  och våra tummar. Barnen ska få måla på sin tumme och trycka myrans kropp med hjälp av tre tumavtryck. De tryckta myrorna ska sedan få lika många ben som en riktig myra har. (6 ben) genom att barnen ska få tillsammans med en vuxen räkna, titta och rita ben på de tryckta myrorna. Vi lyssnar/tittar och sjunger två sånger om myror, (Myran Tyra samt myrorna marscherar) 

Delmål 3: Då vi har en barngrupp med småbarn där inte alla ännu har utvecklat ett verbalt språk, samt med flertal barn med olika modersmål använder vi oss av takk tecken i kombination med bilder och det verbala talet i samlingar och andra sammanhang  när vi pratar om myran för att tydliggöra och nå ut till så många barn som möjligt.

Delmål 4: Vi sätter upp/skapar och använder oss av QR-koder för att läsa information i ipaden. I samling med barnen eller när barnen spontant pekar eller visar att de ser en QR-kod uppsatt på avdelningen med en samhörande bild påvisar vi sambandet mellan QR-kod och Ipad genom att hämta ipaden och läsa av Qr-koden tillsammans med barnen/barnet.


Vad ska barnen kunna när vi nått vårt delmål?

Delmål 1: Vi vill att barnen ska känna igen och identifiera myran, samt kunna urskilja myran ifrån andra småkryp så som snäckan och spindeln. Vi vill också att barnen ska få en förförståelse av hur myran bor och urskilja detta från hur spindeln eller snäckan bor. Väcka intresset för att upptäcka myror i olika sammanhang ute i naturen. 

Delmål 2: Vi vill väcka barnens nyfikenhet för hur myran ser ut med sin tredelade kropp och sina 6 ben. Vi vill också ge barnen en upplevelse att använda sig av bild och färg för att exempelvis kunna skapa en myra. Vi vill också ge barnen en förförståelse för antal genom att vi räknar, jämför och ritar samma antal ben på den tryckta myran som på myran på fotografiet. Genom att lyssna och sjunga sånger om myror får barnen även upplevelse av ytterligare ett uttrycksform så som sång och musik. 

Delmål 3: Vi vill att barnen ska få möjlighet att på olika sätt få till sig ny kunskap oavsett språkliga  förutsättningar.

Delmål 4: Vi vill att barnen ska känna igen symbolen för QR-koder och få en förförståelse av sambandet mellan QR-kod och ipad. 

 

Vad vill vi att barnen ska kunna när vi nått vårt huvudsakliga mål:

Vi vill att barnen ska kunna känna igen och identifiera en myra när de ser den, vi vill ge barnen en bild/tanke på hur myran bor och hur den ser ut, samt en upplevelse av hur vi med hjälp av olika verktyg och uttrycksformer så som musik/sång, bild, och digitala verktyg kan skaffa oss mer kunskap om myror.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: