Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Skapad 2019-10-02 08:45 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här kommer vi att ta upp de mänskliga rättigheterna, vilka de är och hur de efterlevs i praktiken. Vi kommer även att ta upp internationell humanitär rätt dvs. de rättigheter som finns under ett krig, stater får inte göra vad de vill utan det finns regler. Hur dessa efterlev skall vi också tala om.

Innehåll

Genomgångar och andra viktiga dokument

Hur ser det ut för mänsklig rättigheter i världen?

Övning Är detta en mänsklig rättighet?

Hit kan du vända dig om din MR blir kränkta PDF

Europadomstolen för mänskliga rättigheter

Film om Europa domstolen

FN:s uppbyggnad och FN och MR

Film om internationell humanitär rätt, 14 minuter

Detta skall ni kunna (till provet)

Vad?

Centralt innehåll:
Samsam

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter

Saminro

 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter. 

Vad ni förväntas kunna efter området

 •  Mänskliga rättigheter. Ha kännedom om vad som ingår i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
 • Känna till grunderna i folkrätt, humanitarian right.

 • Veta vem som är ansvarig för att de mänskliga rättigheterna uppfylls och hur du skall klaga om du har problem.

 • Ha en uppfattning om hur MR efterlevs i världen.

 • Ha funderat på och ha en bild av varför MR inte efterlevs bättre när alla världens länder har undertecknat MR-konventionen.

 • Veta vilka funktioner ICRC (Röda korset) har inom internationell rätt samt vad ICRC är.

 • Kunna jämföra hur Amnesty International och ICRC jobbar, och känna till för och nackdelar med de olika sätten.

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för hur världen ser ut, vilka rådande konflikter som finns samt vilka regler/lagar stater är skyldiga att följa i både krig och fred. Även vilken roll Förenta Nationerna spelar i konflikter och vad de mänskliga rättigheterna innebär.

Hur?

Vi kommer att ha traditionella lektioner, genomgångar och uppgifter. 

Allmänt om FN-systemet och MR

Mer MR och även folkrätt. Vi tar även upp ICRC och Amnesty International.

Prov

 

Bedömning?

Prov 

Se bedömning och kunskapskrav.

Uppgifter

 • Prov mänskliga rättigheter

 • Prov mänskliga rättigheter

 • Prov i mänskliga rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värderar ståndpunkterna med nyanserade omdömen.
  Sam  A
 • Eleven diskuterar utförligt lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värdera ståndpunkterna med enkla omdömen.
  Sam  C
 • Eleven diskuterar översiktligt lösningar på internationella konflikter och problem, kan ge enkla argument för olika ståndpunkter om globaliseringens konsekvenser och betydelsen av internationella samarbeten samt värdera ståndpunkterna med enkla omdömen.
  Sam  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: