👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7 Geometri kap 2

Skapad 2019-10-02 09:04 i Frösåkersskolan Östhammar
Mall för planering, Frösåkersskolan. OBS! Kom ihåg att ändra ämne!
Grundskola 7 – 9 Matematik
Visste du att ordet geometri kommer ifrån grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”

Innehåll

Mål kap 2: Geometri

När du har arbetar med det här området får du lära dig:

 • beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • beräkna omkrets och area av månghörningar
 • beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • beräkna arean av begränsningsytor

 

Så här kommer du att arbeta:

* Gemensam genomgång och av olika uppgifter

* Diskussion i grupper eller i klassen 

* Egen träning av olika metoder

* EPA: 1 Fundera ensam (Ensam)

           2 Jämför med en kompis (Par)

           3 Gemensam diskussion i klassen (Alla)

* Ytterligare repetition genom att göra läxuppgifter. 

 

 

 Du kommer att bli bedömd på hur väl du

 • löser matematiska problem
 • använder begrepp
 • väljer och använder lämplig metod
 • resonerar muntligt och skriftligt
 • kommunicerar dina tankar

Du kan visa dina kunskaper:

 • Vid diskussioner parvis och i helklass. 
 • När du redovisar uppgifter för mig eller gemensamt i klassen.
 • Vid skriftliga prov     

v 40 Vinklar, Omkrets

v 41 Area hos trianglar och rektanglar

v 42 Volym hos rätblock

v 43 diagnos och fördjupning

v 46 prov geometri (Se provkalendern)