👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2019-10-02 09:44 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 4 – 6 Teknik
När vi jobbar med detta område kommer ni att lära er mer om olika tekniska system ni möter i er vardag. Vi kommer att titta närmare på hur t. ex avfall/avloppssystemet, transportsystemet, kommunikationssystemet och elektricitetssystemet fungerar.

Innehåll

Syfte och innehåll

I detta arbetsområde ska vi titta lite närmare på några vanliga tekniska system som finns i våra hem och i samhället. Vi ska fundera på hur de har förändrats över tid samt vad utvecklingen har för för-och nackdelar och vad de fått för konsekvenser för oss och samhället. 

Vi ska fundera över:

 • vad ett tekniskt system är och ge några exempel på det. 
 • varför det finns olika system i samhället.
 • vilka delar (komponenter) som ingår i de olika systemen.
 • hur systemen förändrats över tid och varför.
 • vilka begrepp som är viktiga att kunna när vi pratar om tekniska system.
 • hur du själv ska skriva och redovisa en text kring ett tekniskt system.

Vi kommer att titta på olika filmer om olika tekniska system i samhället, läsa texter och diskutera. 

Begrepp: Dessa begrepp ska ni känna till.

 • Elnät
 • Kraftverk
 • Avlopp
 • Reningsverk
 • Sophantering 
 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska system

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tekniska lösningar
Du kan med hjälp ge exempel och beskriva enkla tekniska system i vardagen och några delar i dem.
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Tekniska system
Du kan med hjälp ge exempel på på några stora tekniska system.
Du kan ge exempel på några stora tekniska system som finns i samhället.
Du kan förklara hur några stora tekniska system fungerar.
Du kan förklara ingående hur några stora tekniska system fungerar och hur samhället skulle påverkas om det inte fungerade.
Tekniken i samhället
Du kan med hjälp ge exempel på hur tekniska saker i samhället förändrats från förr till nu.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.