👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läran om hållbar utveckling

Skapad 2019-10-02 10:29 i Vallgårdens förskola Halmstad
Förskola
Vi har valt att arbeta med läran om hållbar utveckling genom Grön flagg. Under året kommer vi fokusera på området skräp och avfall. För att vi lever i en tid med fokus på hållbar utveckling och klimatförändringar. Barnen är vår framtid men utan en planet att bo på finns ingen framtid. Eftersom det är ett aktuellt område som även lyfts i Lpfö18 ser vi ett behov av att arbeta med detta.

Innehåll

 

Läran om hållbar utveckling

 

Varför? Vi har valt att arbeta med läran om hållbar utveckling genom Grön flagg. Under året kommer vi fokusera på området skräp och avfall. För att vi lever i en tid med fokus på hållbar utveckling och klimatförändringar. Barnen är vår framtid men utan en planet att bo på finns ingen framtid. Eftersom det är ett aktuellt område som även lyfts i Lpfö18 ser vi ett behov av att arbeta med detta.

 

 

Syfte/mål: Uppmärksamma barnen på att vi bara har en planet, vi måste vara rädda om den och de begränsade resurser som finns. Vi vill utveckla barnens förståelse för hur olika val i vardagen påverkar miljön och bidrar till hållbar utveckling.

 

Genom projektet Läran om hållbar utveckling vill vi:

 

  • Väcka barnens intresse och öka deras förståelse för hållbar utveckling på ett lustfyllt sätt

  • Uppmuntra barnen till goda vanor tidigt i livet

  • Medvetandegöra barnen om olika kretslopp

  • Ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande och kommunikativa förmåga genom olika uttryckformer

 

Prioriterade målområden

 

Normer och värden 2:1

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

 

Utveckling och lärande 2:2

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

 

 

Barns inflytande 2:3

 

Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen