👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröse klass Eld lunch

Skapad 2019-10-02 10:34 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Motorik Vardagsaktiviteter Kommunikation
Under lunchen tränar eleven sin finmotorik, sin kommunikation samt vidgar sin kunskap om hantering av livsmedel och om rutinerna för måltider.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleverna använder sin finmotorik i matsituationen.

Eleverna kommunicerar i matsituationen om maten och det de tänker på.

Eleverna deltar i gemensamma måltider och lär sig rutinerna.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

- eleven för stöd i sitt ätande av en personal

- personal utmanar eleven till att vara så självständig som möjligt under måltiden och ger eleven tid till att vara aktiv

- personal kommunicerar kring maten och är lyhörd för elevens kommunikation, t.ex. om eleven vill ha mer, tycker maten är god eller inte god osv.

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- efter din förmåga är aktiv i matsituationen genom att kommunicera, använda din motorik och visa kännedom om rutinerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Rutiner för måltider.
  VAA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9