Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla och teckna åk 8

Skapad 2019-10-02 11:10 i Torpskolan Lerum
Vi tecknar blyerts och går igenom grunderna därefter målar du ett stilleben i akrylfärg. Det viktiga är att träna på att få djup i bilden med hjälp av färg samt din komposition. Under arbetets gång fotar du din process med din IPad.
Grundskola 8 Bild
Vi jobbar med att måla och teckna i olika tekniker

Innehåll

Avsnitt 1

Moment 1 Stileben betyder stilla liv på tyska. Ett stileben består ofta av föremål som har med hemmet att göra som porslin, frukter, och mat. Sakerna är noga utvalda och har en symbolisk betydelse.Jag går igenom hur stilleben har målats genom tiderna. Vi tecknar och går igenom grunderna. Viktigt att tänka på är yta, linjer, valörer, volym, form och skuggning.

Avsnitt 2

Moment 1 vi övar på att teckna med mjukt blyerts, att få fram olika valörer och djup i bilderna. Vi övar att måla med olika tekniker på olika sätt.

Moment 2 Du ska välja ett av de uppställda stilleben som du ska måla av i akryl där där du använder dig av dina kunskaper i moment 1. Du ska först göra en blyertsskiss av ditt stilleben därefter lägga på färg. Tjockt med färg och lager på lager. Bedömningens tyngdpunkt ligger i din komposition. Hur du använt materialet samt hur du skapar djup och hur du arbetar med färg. Du ska fota din process under arbetets gång. Ca fem bilder.

Till detta ska du svara på frågorna, minst 1/3 A4. Motivera dina svar.

1. vad har du lärt dig? Förklara och visa med bild. 

2. vad blev du nöjd med/inte nöjd med och varför?.

3. vad var svårt och hur löste du problemen?.

 

Uppgifter

 • Stilleben

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i BILD - stilleben 1

BILD

F behöver utvecklas
E
C
A
Komposition
Hur du komponerat ditt stilleben och använt färgen och formen för att skapa djup
Kombinerar former, färger och bildkompositioner.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Teknik
Hur du använt akrylen för att få fram en 3-dim känsla och variation i färgen
Använda olika tekniker, verktyg och materia.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt.
Kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt.
Arbetsprocessen
Hur du går tillväga när du arbetar
Prövar kombinationer.
Prövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Prövar och omprövar systematiskt olika kombinationer för att skapa olika uttryck.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Kan ge enkla omdömen.
Kan ge enkla omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge utvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Kan ge välutvecklade omdömen om den egna arbetsprocessen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: