Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från forntid till medeltid

Skapad 2019-10-02 11:27 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med stenåldern, bronsåldern, järnålder och vikingatid. Största fördjupningen kommer att ligga på vikingatid. Vi kommer att jämföra dessa perioderna och se hur människans levnadsförhållanden och utveckling förändrats.
Grundskola 4 Historia Religionskunskap SO (år 1-3)
De kommande veckorna kommer vi att genomföra en resa från forntid fram till medeltid på SO-passen. I detta arbetsområde kommer vi att undersöka och belysa vad som skiljer de olika epokerna åt. Hur människors liv förändras och hur kontakter med andra länder och kulturer har en avgörande roll för de som lever i Sverige under dessa tidsepoker.

Innehåll

Elevdel

 

Konkreta mål

Du skall genom flera arbetssätt få kunskap om forntiden och vikingatiden. Du skall få inblick i hur människan och samhället utvecklats över denna tid, och kunna göra jämförelser mellan de olika epokerna. Du kommer också att få lära dig vad vi har lärt oss av andra kulturer och hur dessa kunskaper har påverkat oss i Norden.Du kommer också att få en överblick av olika sorters historiska källor. Du skall också kunna placera ut epokerna på en tidslinje samt kunna på ett enkelt sätt redogöra för religionen på vikingatiden och vilka spår efter denna vi kan hitta idag.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms hur du kan:

 • Beskriva ett viktigt historiskt skeende, dess orsak och konsekvenser.  
 • Förklara konsekvenserna av olika kulturmöten.
 • Beskriva hur samhället utvecklades under forntiden fram till vikingatiden.
 • Använda dig av historiska begrepp.
 • Kunna använda en historisk källa och dra slutsatser från denna.
 • Placera in tidsepokerna på en tidslinje.
 • Kunna på ett enkelt sätt beskriva den nordiska mytologin i form av de viktigaste gudarna och världsbilden.
 • Kunna ge exempel på hur vi kan hitta spår efter dessa epoker i dagens samhälle t,ex veckodagarnas namn.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lärarledda genomgångar, diskussioner, filmvisning samt arbete med teoretiskt arbetsmaterial.

Vi avslutar området med ett skriftligt prov där du får visa vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re SO
Från forntid till medeltid

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Norden befolkas
Du kan ännu inte redogöra för hur det gick till när Norden befolkades
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för hur det gick till när Norden befolkades
Du kan på ett bra sätt redogöra för hur det gick till när Norden befolkades. Du har en bra överblick vilka som kom, när och hur det gick till.
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för hur det gick till när Norden befolkades. Du har en mycket bra överblick vilka som kom, när och hur det gick till.
Kulturmöten
Du kan ännu inte redogöra för vilka konsekvenser det har fått att vi i Norden under historien mött andra människor från andra kulturer.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för en del konsekvenser det har fått att vi i Norden under historien mött andra människor från andra kulturer.
Du kan på ett bra sätt redogöra för flera konsekvenser det har fått att vi i Norden under historien mött andra människor från andra kulturer
Du kan på ett mycket bra sätt redogöra för många konsekvenser det har fått att vi i Norden under historien mött andra människor från andra kulturer
Tidslinje
Du kan ännu inte sätta ut de historiska epoker vi läst om på en tidslinje.
Du kan sätta ut vissa av epokerna på en tidslinje. Du blandar ihop en del av dem.
Du kan sätta ut merparten av epokerna på en tidslinje
Du har full koll på tidslinjen.
Nordiska mytologin
Du kan ännu inte något om gudarna och den världsbild som vikingarna trodde på.
Du kan något om gudarna och den världsbild som vikingarna trodde på.
Du kan det mesta om gudarna och den världsbild som vikingarna trodde på.
Du kan mycket om gudarna och den världsbild som vikingarna trodde på.
Orsaker till vikingatiden och konsekvenser av denna
Du kan ännu inte några orsaker till att järnåldern går över till vikingatiden och vad vikingatiden ledde till för oss i Norden och övriga Europa.
Du kan någon orsak till att järnåldern går över till vikingatiden och du kan också några konsekvenser som vikingatiden ledde till för oss i Norden och övriga Europa.
Du kan flera orsaker till att järnåldern går över till vikingatiden och du kan också flera konsekvenser som vikingatiden ledde till för oss i Norden och övriga Europa.
Du kan många orsaker till att järnåldern går över till vikingatiden och du kan också många konsekvenser som vikingatiden ledde till för oss i Norden och övriga Europa.
Historisk källa
Du kan ännu inte utifrån en historisk källa dra några slutsatser.
Du kan utifrån en historisk källa dra några få slutsatser.
Du kan utifrån en historisk källa dra flera slutsatser.
Du kan utifrån en historisk källa dra många slutsatser.
Spår efter forntiden/vikingatiden.n
Du kan ännu inte ange några spår efter forntiden/vikingatiden
Du kan ange några spår efter forntiden/vikingatiden
Du kan ange flera spår efter forntiden/vikingatiden och du kan också berätta om dom.
Du kan ange många spår efter forntiden/vikingatiden och du kan också berätta om dom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: