👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP "Vi läser på fritids"

Skapad 2019-10-02 11:34 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F – 3
Det tar 5000 timmar av lästräning för att bli en fullgod läsare. Det blir ca 1 timmes läsning varje dag i 14 år, enligt läsforskare och professor Ingvar Lundberg.

Innehåll

Genom att läsa utvecklar barn sin fantasi, sin förmåga att reflektera och sin förmåga till abstrakt tänkande. Och det går inte att ersätta med andra aktiviteter, säger Bo Sundblad läsforskare och pedagog vid lärarhögskolan i Stockholm. Utvecklingen av tänkandet hänger samman med utvecklingen av skriftspråket, med läsandet.

Tidsperiod

Läsår 19/20

Hur gör vi?

Genom en medveten satsning på att skapa en inbjudande och rogivande läsmiljö med många böcker som kontinuerligt byts ut, och en uppmuntrande attityd till läsning från pedagogerna sida, vill vi väcka mer nyfikenhet och intresse till läsning på fritiden.

 • Vi samarbetar med biblioteket och går dit en gång i veckan med mindre grupper.
 • Vi lånar en låda fylld med 20-30 nya böcker från biblioteket till fritids varannan vecka.
 • Vi har ofta högläsning både planerat och spontant med efterföljande samtal om den lästa boken.
 • Vi läser en bok tillsammans vid fruktstunden i slutet av varje dag.
 • Vi uppmuntrar all läsning.

Vad tränar vi på?

 • att utveckla sitt språk och fylla på ordförrådet.
 • att stanna upp och uppskatta en lugn stund.
 • att få mer tilltro till sin språkliga förmåga.
 • att samtala, lyssna och ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument.

 

  Vad är målet?

 Att uppnå ett ökat intresse för läsning på fritiden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -