Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur kan en 1-2 årsgrupp ta sig an geometriska former på ett lustfyllt sätt

Skapad 2019-10-02 12:26 i 182381 Förskolan Den Röda Tråden Stockholm Farsta
Förskola
Vi arbetar med färg och form genom att oss an fyra olika geometriska former. Områden vi kommer att röra oss i till att börjat med är matematik genom de geometriska formerna, rollek och drama genom att formerna blir till olika karaktärer och skapande för att skapa formerna på olika sätt.

Innehåll

 

Projektfråga: Hur kan en 1-2 års grupp ta sig an geometriska former på ett lustfyllt sätt? 


Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI: '

Att på ett naturligt vis få in matematik samt ikt och programmering.

 

Projektbeskrivning:

VAD: Vi arbetar med färg och form genom att ta oss an fyra olika geometriska former. De former vi valt att börja med är cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. Områden vi kommer att röra oss i till att börjat med är matematik genom de geometriska formerna, rollek och drama genom att formerna blir till olika karaktärer och skapande för att skapa formerna på olika sätt. Eftersom att barnen är små kommer vi även ha fokus på språkutveckling genom hela projektet.

 

VARFÖR:  Syftet är att med ursprung ur en sång vi gjort på ett lustfyllt sätt arbeta med språk och matematik. 

Vi observerade i början utav höstterminen 2019 att de stora geometriska former vi har hängandes i ett fönster på avdelningen var mycket intressanta för barnen samt att alla barn i gruppen gärna väljer att måla med vattenfärg och flaskfärg.

Frågeställningen kom till med en grund i att det ska vara lätt att arbeta i projektet och det ska vara lätt att plocka upp det både i planerad och oplanerad aktivitet med barnen. 

Vi är nyfikna på att se hur barnen tar till sig projektet, kommer de använda de olika geometriska begreppen, kommer de självmant ta fram sångerna och ramsorna? vi är nyfikna på om projektet verkligen leder till vidare kunskap.

Vi vill att projektet ska leda till att barnen vill lära sig mer om matematik och i längden till att de ska ha ett intresse i sång, berättande och litteratur.

 

HUR:  Vi har gjort en sång som handlar om de fyra formerna som vi har valt att döpa till Cilla Cirkel, hon är gul , Karl Kvadrat, han är grön, Tim triangel, han är röd och Rut rektangel, hon är blå. De här figurerna kommer vi ha med oss när vi arbetar oss igenom projektet.

Vi kommer att skapa formerna i färg, playdough, sjunga och ramsa med dem. Det finns även en sak på rim till varje figur, även den saken kommer vi försöka att ge liv på olika sätt. 

Barnen ska få möta olika skapandematerial, vi kommer fortsätta att introducera dem för olika slags färger och penslar. vi kommer att arbeta med playdough vilket de redan känner till men vi kommer att utmana kunskapen de har nu genom att lägga till kavlar och former.

Vi kommer att sjunga och ramsa  med våra figurer och de kommer även att få möta figurerna som dockor längre fram under terminen.

Barnen ska också få lära sig och utmanas i att samspela med varandra och oss pedagoger. Första året på förskolan handlar mycket om att lära sig att på ett tryggt sätt fungera i grupp.

Vi kommer tillsammans med barnen utforska de geometriska formerna med våra kroppar och sinnen både ute och inne. Detta genom att måla upp formerna på olika sätt, skapa geometriska banor att gå, springa eller hoppa igenom. Ta reda på hur barnen rör sig i och runt formerna.

För att skapa förutsättningar för att lyckas med ovanstående ska vi så ofta vi kan ska vi dela barngruppen i två delar och målet är att ha två förmiddagar i veckan vikta som projektdagar. tisdagar och onsdagar.

Miljön ska vi forma så att den speglar barnens intressen och behov samt med dokumentation och inspiration från och till projektet.

  

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: