👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Was hast du im Sommer gemacht?

Skapad 2019-10-02 12:29 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Du får lära dig att tala om vad som har hänt: tidsformen perfekt.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Hur man bildar perfekt av svaga verb.
  • Känna till några av undantagen.
  • Kunna skriva en text om någons sommar
  • Kunna tala med någon om din sommar

 

 

Så här kommer du att arbeta:

Läsa texter i boken

Göra övningar i boken

Lyssna på genomgångar

Lyssna på dialoger

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

En skriftlig uppgift (beskriv någons sommar)

En muntlig uppgift (dialog)

 

Planerad tidsåtgång:

Ca 4 veckor

Uppgifter

  • Im Sommer

Matriser

M2
Muntlig interaktion Moderna språk

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
Sammanhang
Du genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår.
Du genomför korta muntliga uppgifter med en del brister i sammanhang.
Du talar med visst sammanhang och röd tråd.
Du talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
Budskapet går fram
Du formulerar dig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet går att förstå.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Du formulerar dig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Du formulerar dig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
Deltagande och driv
Du deltar ännu inte aktivt i enkla samtal.
Du deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du medverkar i vardagliga samtal genom att ställa en del frågor.
Du medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal genom frågor och egna exempel.
Kommunikation
Uttal, flyt och språkliga strategier
Uttalet gör samtalet svårt att förstå./ Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Har ett begipligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t.ex. bekräftande fraser och uttryck.
Du har ett relativt tydlig uttal. Du använder några språkliga strategier, t.ex. frågor och annat ordval.
Du har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t.ex. omformuleringar.
Språk
Ordförråd
Du uttrycker dig ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd.
Du uttrycker dig med ett enkelst och begripligt språk. En del brister i ordförråd.
Du uttrycker dig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet när det gäller fraser och ordval.
Du uttrycker dig med ett enkelt och tydligt språk. Du visar på ett passande ordval.
Språk
Grammatik
Stora brister i grammatik. De formella fel som förekommer förstör förståelsen.
En del brister i grammatik. Formella fel förekommer, men stör inte förståelsen.
Visar på en viss medvetenhet när det gäller grammatik. En del formella fel förekommer.
Du använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.

M2
Was hast du im Sommer gemacht?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berätta med flyt
Du behöver öva mer på att berätta om någons sommar i skrift
Du kan berätta på ett enkelt sätt om någons sommar.
Du kan berätta på ett enkelt sätt med visst flyt om någons sommar
Du kan berätta på ett enkelt sätt med sammanhang och flyt om någons sommar.
Använda perfekt
Du har inte riktigt förstått användandet av perfekt.
Du använder perfekt ibland, och med varierat resultat.
Du använder perfekt med ett ganska gott resultat.
Du använder perfekt med ett mycket gott resultat.
hjälpverbet haben
Du behöver öva på att böja haben.
Du böjer haben korrekt i de vanligaste formerna.
Du böjer haben korrekt för det mesta.
Du böjer haben korrekt.