👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 2 kap 3

Skapad 2019-10-02 12:41 i Näsvikens skola Hudiksvall
Grundskola 2 Svenska
I Simsalabim tränar vi på allt som har med ämnet svenska att göra. Hur skriver man en personbeskrivning? Hur skriver man en miljöbeskrivning och vad är vokaler och konsonanter för något? Allt detta och lite till kommer du att få lära dig i detta kapitel.

Innehåll

Du ska få lära dig:

 • att berätta med ett tydligt innehåll
 • att använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten
 • att samtala om texters budskap
 • att läsa en text med flyt
 • att skriva läsligt
 • att skriva texter som innehåller personbeskrivningar
 • att bearbeta texter
 • att skriva dikter
 • vokaler och konsonanter
 • att muntligt presentera en sak

 

Hur ska du lära dig allt detta?

 • genom att lyssna till en saga och sedan diskutera sagans innehåll
 • genom att läsa en text gemensamt och sedan svara på frågor till texten (läsförståelse)
 • genom att repetera bokstävers utseende
 • genom att deltaga vid genomgångar, praktiska övningar samt enskilda övningar för att lära dig vokalerna
 • genom att diskutera vad en personbeskrivning är
 • genom att utifrån en bild skriva personbeskrivningar
 • genom att diskutera vad en dikt är
 • genom att öva dig på att skriva två olika sorters dikter
 • genom att planera, öva på och sedan genomföra en muntlig presentation

Hur kommer du att få visa att du kan?

 • Genom att berätta för dina klasskamrater och din lärare.
 • Genom att skriva egna texter.
 • Genom att läsa texter och svara på frågor om dem.
 • Genom att skriva en dikt på egen hand.
 • Genom att göra en presentation inför en grupp.

Hur kommer dina kunskaper att bedömas?

Genom att din lärare tar del av dina texter och lyssnar på dig när du läser och svara på frågor om en text samt lyssnar på din presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3