Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagets interna styrning (HT21)

Skapad 2019-10-02 13:11 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Området handlar om de metoder som företag använder för att bedöma och följa upp verksamheten. Med hjälp av budgetar och kalkyler får man koll på vad som är lönsamt och olönsamt och får därmed underlag för att fatta beslut som gynnar företagets totala resultat.

Innehåll

Arbetsområdet omfattar kapitel 8 (repetition) + kapitel 9 & 10

Allt material läggs löpande ut på Teams

Vi kommer att ägna vecka 35-39 åt detta område och avslutar med ett skriftligt prov fredag 1/10 vecka 39.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Metoder, teorier och modeller som används i företagens interna styrning och planering i form av budgetering och kalkylering.
    För  -

Matriser

För
Bidgragskalkylering kommer inte att användas

E
D
C
B
A
Förklarar företagsekonomiska företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller.
Förklarar företagsekonomiska företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller.
Med hjälp av teorier och modeller. Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller. Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Använder företagsekonomiska metoder
Enkla metoder Används med viss säkerhet
Metoder används med viss säkerhet.
Väljer och använder med säkerhet

För
Företagets interna styrning HT21

E
C
A
Förklarar företagsekonomiska företeelser och sammanhang med hjälp av teorier och modeller.
Med hjälp av enkla teorier och modeller.
Med hjälp av teorier och modeller. Värderar med enkla omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Med hjälp av komplexa teorier och modeller. Värderar med nyanserade omdömen teorierna och modellernas användbarhet.
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Använder företagsekonomiska metoder
Enkla metoder Används med viss säkerhet
Metoder används med viss säkerhet.
Väljer och använder med säkerhet
Använder relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Behärskar med hjälp från handledare relevant teknik.
Behärskar självständigt relevant teknik
Behärskar självständigt relevant teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: