👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Implementing democratic principles and children’s influence

Skapad 2019-10-02 13:40 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
Our goal and purpose for this process is to implement more democratic principles where the children have more influence over their environment, activities and routines.

Innehåll

What?

To live up to the requirements in chapter 2.3 in Lpfö98 (barns delaktighet och inflytande) we would like to improve our way of working with democracy and children’s influence during their day in preschool.

How?

- Involving them in establishing new rules in the classroom

- think from the child’s perspective when they are not in line with teachers expectations (ask why they are doing it to understand their perspective)

- build on their interest and needs when planning activities and when having free play 

- involve children in planning the day (what shall we do for circle time, what shall we do for rest time if you don’t want to sleep) 

Why?

Swedish Curriculum for the Preschool (Skolverket, 2018, page 17) 

 

The preschool should provide each child with the conditions to develop

• an interest in and an ability to express thoughts and opinions so that they can influence their situation,

• an ability to assume responsibility for her or his own actions and for the environment in the preschool, and

• an understanding of democratic principles and the ability to cooperate and make decisions in accordance with them.

 

Preschool teachers are responsible for every child

• having a real influence over work methods and content.

The work team should

• promote the ability of children to participate and exert influence over their education,

• respect the right of each child to express her or his opinions with different forms of expression, and to ensure that children’s perceptions and opinions are taken into account and expressed in education,

• promote the ability of children to assume responsibility for themselves and for coexistence in the group of children,

• make sure that all children have equal influence over and scope for participating in education regardless of gender, and

• prepare children for participation and responsibility, and for the rights and obligations that apply in a democratic society.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18