Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Wonky houses"

Skapad 2019-10-02 13:42 i Gantofta skola Helsingborg
"Wonky houses" Skrangliga hus i både trä och textil som du i egen design gör till ett skåp med inredning.
Grundskola 5 – 7 Slöjd
Skrangliga hus i både trä och textil som du i egen design gör till ett skåp med inredning.

Innehåll

 

I uppgiften ingår att du ska lära dig:

* Följa instruktioner

* Använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt

* Mäta

* Sy maskinbroderi

* Dekorera ditt hus med olika detaljer som passar till det textila och huset i trä.

* Slipning

* Sammansättning med lim och spik

*  Olika måleritekniker

 

Hur du ska gå tillväga för att göra ditt textila hus ser du på länken nedan:

https://www.youtube.com/watch?v=PPtnyGcqfcQ

 

Syftet med området (varför ska du göra detta)

 

Genom att träna på att använda och samtala om slöjdmaterial, tekniker och föremål tränar du ditt ordförråd och att uttrycka dig i både skriv-, tal- och formspråk. Det är också meningen att du ska träna din förmåga att; 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

I uppdraget att tillverka " Wonky house" ingår följande delar från LGR 11 ur det centrala innehållet:

 

Centralt innehåll

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Slöjden i samhället

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Kunskapskrav och bedömning

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna beskriva arbetsprocessen och berätta om vilka material, verktyg och tekniker du har använt.  Du ska kunna använda ord och begrepp som är speciella för slöjdområdet när du pratar om och beskriver verktyg, teknik och material. 


Det som bedöms är; 


• hur du framställer (gör) ditt bruksföremål och hur du  använder verktyg, redskap och material. 

• hur du berättar hur, varför och på vilket sätt du arbetat på, och hur självständigt du arbetat. 

• hur du hittar kreativa lösningar på problem när du gör ditt föremål. 

• om och hur du provar och omprövar olika alternativ eller inte. 

• hur delaktig du är i samtal, vid genomgångar och redovisningar med för uppgiften relevanta tankar, idéer och kommentarer. 

• din kännedom om kultur i ett vidare perspektiv, såväl historiskt som samtida 

• hur du funderar och tänker om olika kultur- och estetikbegrepp

 

Lycka till!

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: