👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri (MatteDirekt Bryggan)

Skapad 2019-10-02 13:57 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Vi arbetar med delar av kapitel 2: Geometri, i MatteDirekt, Bryggan.
Grundskola 7 – 8 Matematik
Geometri

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här?)

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och kunna använda matematiska begrepp

- förstå och kunna använda matematiska metoder 

- välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem

 

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi kunna?)

För att utveckla ovanstående förmågor behöver du träna följande begrepp:

- vinkel (rät, spetsig, trubbig, rak)
- vinkelben
- vinkelsumma
- triangel (rätvinklig, likbent, liksidig)
- månghörning
- omkrets
- area
- skala
- likformighet
- symmetri
- symmetrilinje
- namn på och egenskaper för de 2-dimensionell figurer vi arbetar med.

 

För att utveckla ovanstående förmågor behöver du träna följande matematiska metoder:

- Kunna uppskatta , mäta och rita vinklar

- Kunna beräkna vinkelsumma för olika tvådimensionella figurer

- Mäta och ange längd.

- Mäta och beräkna omkrets för olika 2-dimensionella figurer.

- Omvandla mellan olika längdenheter

- Mäta och beräkna area för olika 2-dimensionella figurer

- Omvandla mellan olika areaenheter

- Beräkna med hjälp av likformighet

 

Du behöver också kunna använda dessa begrepp och metoder för att lösa matematiska problem

Genomförande (Hur ska vi jobba?)

- Gemensamma genomgångar

- Gemensam räkning

- Egen räkning på kapitel 2 (s. 40-61)

- Filmklipp

- Gemensam problemlösning

- Diskussion kring olika metoder för att lösa problem

- Arbete i NOMP

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas?)

Skriftligt prov av ovanstående förmågor.

Uppgifter

Matriser

Ma
Geometri

Når inte målen
Når målen
Begrepp
Kunna använda matematikens ord och begrepp. Förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Du kan använda orden och begreppen inom detta område. Du kan också förstå hur de olika begreppen hör ihop.
Metoder
Kunna använda bra matematiska metoder för att komma fram till rätt svar.
Du kan använda de matematiska metoder vi tränat i detta område.
Problemlösning
Kunna välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
Du kan välja lämpliga metoder för att lösa matematiska problem