👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmulle på Hamregård

Skapad 2019-10-02 14:15 i Hamregårds förskola Bollnäs
Förskola
Vi är en certifierad SkogsMulleförskola i samarbete med friluftsfrämjandet. Varje läsår vi verksamhet med de äldsta barnen. Det upplagt på tio tillfällen, 5 gånger på hösten och 5 gånger på våren.

Innehåll

Nuläge

Vi är en certifierad SkogsMulleförskola och verksamheten riktar sig till de äldsta barnen på förskola. 

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om naturens olika kretslopp och hur vi påverkar den.
 • Barnen ska få tillgång till ett nyanserat ordförråd utifrån sina naturupplevelser

 

Syfte

Skogsulle är en del i vårt arbete mot Grön Flagg och Hållbar Utveckling. Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla kunskap om våra djur och vår natur då ökar förståelsen hos barnen att de ska värna om sin närmiljö och sin hälsa.

 

Genomförande

Alla barn födda 2014 kommer att deltaga i SkogsMulle under detta läsår. 

Vi går till skogen 5 dagar under hösten och 5 dagar under våren. 

Vi kommer att följa "Mullebjörkens" års växlingar. 

Under läsåret kommer barnen att få bekanta sig med Skogsmulle. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av våra ipads som verktyg för dokumentation och i Unikum under barnens lärloggar kommer vi att dokumentera barnens utveckling.

Ansvar

Huvudansvaret har Tina Mårtensson och Frida Stridh som är utbildade Skogsmulle ledare. Men ansvaret ligger även på hela arbetslaget.

Uppföljning

Vi kommer att reflektera vid varje gemensamma planeringstillfälle om hur vi tycker att arbetet fortskrider och ta ställning om vi anser att något behöver förändras och hur vi lämpligast gör det. Vi kommer även reflektera varje barns utveckling och lärande så vi tillsammans kan analysera hur arbetat med våra mål går.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18