👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hygien

Skapad 2019-10-02 14:16 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Hygienveckan

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Det var dags för årliga hygienveckan och vi har märkt att flera av barnen ofta glömmer att tvätta händerna  t ex efter toalettbesök.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vi vill visa barnen hur viktigt det är att att hålla en god hygien. Att de ska vet hur vi tillsammans kan göra för att stoppa smitta så vi kan hålla oss pigga, friska och starka.

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi berättar sagan om ”prinsessan som inte ville tvätta händerna” och tittar på en dramatiserad film om samma saga.

Vi lyssnar på och sjunger med i ”handtvättssången”

Vi läser sagan ”Ella och gänget stoppar smittan” 

Vi gör ett experiment med kanel och matolja där vi visar för barnen hur lätt smittor kan spridas om man inte tvättar händerna.

Vi avslutar med ett hygienquiz och diplomutdelning för att ha klarat Hyfs uppdrag i ämnet handtvätt.

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18