Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 6 - HT 2019

Skapad 2019-10-02 15:37 i Stadsparksskolan Partille
Kursinnehåll och metod för moderna språk (ty, fr, sp) inom ramen för språkval 6-9 i enlighet med lgr 2011.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Planering för Tyska år 6

Innehåll

Syften med ämnet

Undervisningen i ämnet moderna språk ska bl. a. syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang

där språket används samt

tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Undervisningens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, som t.ex. familj, vänner och skolan.

 • Intressen, vardagliga situationer, personer och platser, som t.ex. fritidssysslor, kafébesök, kända personer och grundläggande geografi.

 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används, som t.ex. typisk mat, musik, film, historia och traditioner.

Metoder

 • Vi lyssnar på talat språk från olika medier.

 • Vi läser texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Vi tränar såväl muntlig som skriftlig kommunikation genom att öva uttal, ord, uttryck och grammatiska strukturer.

 • Vi skriver dialoger och dramatiserar olika situationer tillsammans.

Bedömning

Vid skriftlig och muntlig framställning (produktion) bedöms förmågan att

 • uttrycka sig begripligt och sammanhängande

 • använda ett varierat ordförråd

 • använda språkliga strategier såsom fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad

 • anpassa texten till syfte, mottagare och situation.

Vid läsning och lyssning (reception) bedöms förmågan att

 • förstå innehållet i olika slags texter med varierande svårighetsgrad, baserade på aktuellt och känt innehåll

 • sammanfatta och redogöra för texters innehåll, både skriftligt och muntligt

 • uppleva hur fasta språkliga uttryck används i texter (t. ex. artighetsfraser, ordspråk, slanguttryck)

 • använda strategier, som t. ex. olika former av hjälpmedel (lexikon)

 • kunna se typiska drag för olika genrer (ex: matrecept, bloggar, tecknade serier, skönlitterära texter, artiklar)

 • förstå det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i talat språk i måttligt tempo.

Vid samtal (interaktion) bedöms förmågan att

 • formulera sig begripligt, med sammanhang och ett varierande ordförråd

 • föra fram en åsikt på ett begripligt sätt och att de språkfel som görs ej påverkar förståelsen

 • när det uppstår problem i kommunikationen välja en strategi som leder samtalet vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Bedömningsmatris Tyska år 6

E
C
A
Läsa och Förstå
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta enkla texter om välbekanta ämnen.
Du läser och visar att du förstår enkla ord och fraser i korta enkla texter om välbekanta ämnen.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i korta enkla texter om välbekanta ämnen.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med vanliga ord och fraser.
Du kan uttrycka dig mycket enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Lyssna och Förstå
Förstå och tolka innehållet i talad tyska
Du lyssnar och visar att du förstår vanliga enkla ord och fraser i tydligt talat enkelt språk i långsamt tempo..
Du lyssnar och visar att du förstår enkla ord och fraser i tydligt talat enkelt språk i långsamt tempo..
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i långsamt tempo..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: