Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och mönster

Skapad 2019-10-02 16:19 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Kapitel 5 i matematikboken Beta. Arbetsområde geometri.
Grundskola 6 Matematik
I det här arbetsområdet får du bland annat träna på att lösa ekvationer - alltså genom uträkningar lista ut vilket värde variablerna exempelvis, X Y Z har.

Innehåll

Innehåll

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp:

Prioriteringsregler
Variabel
Algebraiskt uttryck
Värdet av ett uttryck
Förenkling av uttryck
Mönster
Ekvationer
Prövning

Bedömning

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos/prov.

Bedömningen görs utifrån den medföljande matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Algebra och Mönster åk 6

E
C
A
Lösa ekvationer
Du kan lösa ekvationer och kommer oftast fram till rätt svar. Detta visar du genom att lösa några enkla ekvationer genom att pröva dig fram till vad x är. Ex: x+15=23 eller x-12=67 eller 2x=8.
Du kan lösa ekvationer genom prövning och visar oftast på ett korrekt sätt hur du kommit fram till svaret. Detta visar du genom att lösa några enkla ekvationer genom att pröva dig framtill vad x är. Ex: x+15=23 8+15=23 eller x-12=67 79-12=67 eller 2x=8 2*4=8.
Du kan lösa ekvationer genom prövning och visar på ett korrekt sätt hur du kommit fram till svaret. Detta visar du genom att lösa några enkla ekvationer genom att pröva dig fram till vad x är. Ex: x+15=23 8+15=23 eller x-12=67 79-12=67 eller 2x=8 2*4=8. Du kan också skriva en ekvation om hur man räknar ut x från en textuppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: