Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion i talområdet 0-1000

Skapad 2019-10-02 16:31 i Sunnerstaskolan Uppsala
Addition och subtraktion 0-1000
Grundskola 3 Matematik
Du kommer repetera talen 0-1000, strategier för att räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång samt uppställning vid addition och subtraktion. Du kommer lära dig att räkna med uppställning vid subtraktion med växling, där den tresiffriga termen har en eller två nollor. Du kommer använda dig av det du har lärt dig i form av problemlösningsuppgifter. Du kommer lära dig att räkna i flera steg.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • att utveckla förmågan att använda och förstå matematiska begrepp
 • att utveckla förmågan att räkna addition och subtraktion
 • att utveckla förmågan att visa och prata om hur du har löst en uppgift

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • storleksordna och jämföra tal
 • addera och subtrahera ental och tiotal för sig
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med hjälp av uppställning (skriftlig räknemetod)
 • att växla över noll vid uppställning med subtraktion 
 • problemlösningsuppgifter
 • att räkna i flera steg

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 •  arbeta praktiskt i samling
 •  ha matematiksamtal i mindre- och i större grupp
 •  göra gemensamma övningar på egna små whiteboards
 •  lösa enkla problem
 •  spela olika mattespel
 •  använda oss av digitala verktyg
 •  färdighetsträna i arbetsböcker

Begrepp

 •  addition, subtraktion, summa, differens, term, ental, tiotal, hundratal och tusental

 

 Mål

 • Du kan storleksordna och jämföra tal i talområdet 0-1000
 • Du kan räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-1000.
 • Du kan räkna addition och subtraktion med hjälp av uppställning i talområdet 0-1000.
 • Vid problemlösning kan du välja strategi, visa din uträkning samt förklara hur du har tänkt. Du kan avgöra om svaret är rimligt.
 • Du kan förstå och använda begreppen addition, subtraktion, summa, differens, term, ental, tiotal, hundratal och tusental.

 

.3. Bedömning

Du ska visa det du har lärt dig genom att:

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och gruppuppgifter.
 • Du förklarar muntligt hur du tänker när du löser en uppgift. 
 • Du får göra ett antal diagnoser under arbetets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: