Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2019-10-02 20:26 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Tillsammans med Asta, Bea och Cesar får vi följa med på nya äventyr! Nallen Maj-Björn skickas ut i världen med en hemlighet gömd i sig. Kommer barnen lyckas få tillbaka nallen och vad är det egentligen damen i den magiska spegeln vill berätta? I detta arbetsområde kommer vi att fortsätta att utveckla vår förmåga att läsa med flyt samt träna på vår läsförståelse. Vi kommer också skriva olika typer av texter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Läsa texten med ökat flyt.

Använda olika lässtrategier för att utveckla läsförståelsen.

Skriva olika typer av texter där vi använder stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Stava vanligt förekommande ord.


Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:
läsa texten enskilt och tillsammans med läskompis.

träna på  att använda olika lässtrategier för att utveckla din läsförståelse.

samtala om textens innehåll.

undersöka hur man kan skriva olika typer av texter (exempelvis dagbok, dikt och brev).

träna på att använda stora och små bokstäver samt skiljetecken då du skriver egna meningar/texter.

träna på att skriva olika typer av texter både för hand och på Ipad.

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du deltar i våra gemensamma diskussioner om texten vi läser.

Du läser texten enskilt samt tillsammans med läskompis.

Du skriver och berättar om textens innehåll.

Du skriver olika typer av texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: