Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning En enda kväll

Skapad 2019-10-02 21:57 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska
Under några veckor framöver kommer vi att arbeta med boken En enda kväll, skriven av Mats Berggren. Vi kommer att att arbeta med både skriftliga och muntliga uppgifter till boken.

Innehåll

Inledning

Vi kommer under några veckor att kasta oss in i bokens förtrollande värld. Vi ska tillsammans läsa boken En enda kväll av Mats Berggren. Under läsningens gång kommer du att få bearbeta innehållet i boken både muntligt och skriftligt. Du kommer att få dela med dig av dina tankar och funderingar kring boken och lära dig mer om person- och miljöbeskrivningar. 

Syfte

Du utvecklar din förmåga att:

• formulera dig i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur,

• och urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Konkretisering av kunskapskrav och undervisning. Du tränar på:

• visa hänsyn, lyssna på andra och delta aktivt med egna tankar

och åsikter.

• lässtrategier för att förstå och tolka texter – både det som är uttalat och det som står

mellan raderna.

• skrivstrategier för att skriva olika texter och anpassa till typiska språkliga drag.

• Att undersöka textens språk och uppbyggnad, samt miljö- och personbeskrivningar.

 

Läsplanering:

Vecka

Innehåll

Uppgift

40

Uppstart och utdelning av boken.

Arbete med kapitel 1-5 (s. 7-23)

Läxa till torsdagen den 10 oktober, läs kapitel 6-10 (s. 24-47).

 

41

Arbeta med de lästa kapitlen, bokdiskussioner i grupper och fortsatt läsning.

Läxa till torsdagen den 17 oktober, läs kapitel 11-15 (s. 48-71). Ta ut citat om personerna.

Bokdiskussioner i grupp.

42

Arbeta med de lästa kapitlen, fokus på karaktärerna i boken.

Läxa till torsdagen den 24 oktober, läs kapitel 16-20 (s. 72-96) Spela in när du läser en sida.

Personporträtt - diskussioner och skriftlig uppgift.

43

Arbeta med de lästa kapitlen både muntligt och skriftligt, fokus på miljön.

Läxa till tisdagen den 5 november, läs ut boken, kapitel 21-26 (s. 97-127).

Spela in när du läser en sida.

Bokdiskussioner och skriftlig uppgift om miljön.

44

HÖSTOV (=läslov) J

 

45

Skriftliga och muntliga uppgifter till boken.

OBS! Boken ska vara utläst till tisdagen den 5 november.

Avslutande bokdiskussion och skriftliga uppgifter.

Delar som ligger till grund för bedömning är:

1. Din läsförmåga: den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i läsloggen.

2. Din skrivförmåga i de texter du skriver.

3. Din muntliga förmåga: samtal och diskussioner runt boken.

 

Uppgifter

 • Slutuppgift brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Bedömningsmatris svenska läsning

F
E
C
A
Läsa med flyt
Behöver träna på att få flyt i läsningen. Visar inte att förmågan finns.
Läser med flyt och väljer lässtrategier.
Läser med gott flyt och väljer på ett ändamålsenligt sätt lässtrategier.
Läser med mycket gott flyt och väljer på ett effektivt sätt lässtrategier.
Läsförståelse
Behöver träna läsförståelse. Visar inte att förmågan finns.
Visar på grundläggande läsförståelse. Gör enkla sammanfattningar med vissa kopplingar till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på god läsförståelse. Gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Visar på mycket god läsförståelse. Gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolka & resonera om budskap
Behöver träna på att resonera, hitta budskap och dra slutsatser från texter. Visar inte att förmågan finns.
Kan föra resonemang om tydliga budskap och dra slutsatser om det lästa.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som kan läsas mellan raderna och dra relativt väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även om budskap som är dolda. Eleven drar väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Historiska & kulturella sammanhang
Behöver träna mer på att dra slutsatser utifrån historiska och kulturella sammanhang. Visar inte att förmågan finns.
Kan till viss del dra underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Kan dra väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Behöver träna på språklig variation, textbindning, språkliga normer och regler. Visar inte att förmågan finns.
Kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande språknormer och regler, så att mottagaren kan ta till sig och förstå innehållet.
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande språknormer och regler, så att mottagaren förstår textens innehåll och syfte..
Kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande språknormer och regler, avpassat efter texens syfte och tänkta mottagare.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Behöver träna på att förstärka och levandegöra texters budskap med olika estetiska uttryckssätt och medier. Visar inte att förmågan finns.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Kan förstärka och levandegöra sina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Samtala & diskutera
Behöver träna på att lyssna. Behöver träna på att diskutera och framföra egna åsikter. Visar inte att förmågan finns.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Kan lyssna till och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Kan lyssna till, samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: