👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Åk 6 HT 19

Skapad 2019-10-03 07:53 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Musik
Under höstterminen kommer vi bland annat att arbeta med Pianoackord och sång, Ensemble och musikskapande.

Innehåll

Arbetsområde:

Under höstterminen kommer vi att arbeta med olika teman för att lära oss de olika delarna i musiken. Vi kommer att arbeta med temat  ackordspel och sång, där vi lär oss om piano, rytmer och noter och att spela ackord till en given låt. Under temat "i have a dream" kommer vi att lära oss hur vi skapar musik på dator, hur musikprogrammet Soundtrap fungerar och hur vi gör musik på 1 minut. Vi kommer även att göra en egen musikproduktion av ABBA:s låt "I have a dream".

Innan Jullovet kommer vi att arbeta med tema Ensemble där eleverna kommer att få spela låten "I have a dream" på olika instrument tillsammans.

Konkreta mål:

* Eleven får lära sig att spela 2-3 Ackord 
* Att höra och urskilja olika instrument och genre. 
* Eleven kommer att få lära dig att göra musik via Soundtrap.
* Eleven får lära sig hur man spelar i Ensemble.

Vi arbetar både enskilt och i grupp där vi visar varandra vad vi lärt oss och även hjälper varandra att komma vidare med vårt arbete. Vi stöttar varandra i vårt skapande och lyssnar till varandras åsikter och tankar.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att enskilt och i grupp sjunga, spela, skapa, delta i musikundervisningen samt din förmåga att motivera andras och eget spelande. 

 

Undervisning:

Vi kommer att spela keyboard och då lära oss olika ackord. Vi kommer  att träna på att skapa musik i programmet Soundtrap.  Vi kommer att sjunga låtar från olika genrer och kulturer. Vi kommer att spela tillsammans i vad som kallas Ensemble. Vi kommer även att lära oss om hur man lyssnar till musik. 

 

Begreppslista: Melodi, Ackord, notation, gehör, rytm, Ensemble

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
  Mu  C 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6