👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsupptäckarna Nyckelpigan 2

Skapad 2019-10-03 08:19 i Äppelgårdens förskola Helsingborg
Vi upplever och studerar naturen genom att vistas i den och inspireras av den.
Förskola
Vi upplever och studerar naturen genom att vistas i den och inspireras av den.

Innehåll

Planering

Bakgrund 

Vi vill att barnen ska få en möjlighet att uppleva skogen på ett inspererande och respektfullt sätt.

Under våra skogsutflykter har barnen visat en nyfikenhet och förundran över vad som finns i naturen.Vi har uppmuntrat barnen att uppleva naturen med alla sina sinnen. Vi har lyssnat på fågelsång och andra ljud i naturen, vi har luktat och kännt och undersökt. Barnen har även uppmuntrats till att berättat om sina egena erfarenheter från och av naturen och vi har tagit del av deras erfarenheter.

 

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vårt mål är att att gå till  skogen en dag i veckan. 

Vi vill ge barnen förutsättningar och möjligheter att uppleva och inspereras av naturen på ett varierat sätt. 

Vi vill också ge barnen verktyg att finna energi och lugn och ro ute i naturen.

Dessutom vill vi tillsammans med barnen söka fakta kunskap om djur och natur med hjälp av våra digitala verktyg.Vi vill genom sökande av fakta att barnen skal utveckla en nyfikenhet av och om kunskap.

I skogen får barnen också möjlighet att utmana sin motoriska utveckling genom att röra sig fritt.

Låta barnen få en mölighet till skapande aktiviteter både ute i naturen och på förskolan, av och med naturmaterial och sådant som inspererar från naturen.

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Vi kommer att ta med oss material för att göra det möjligt att upptäcka naturen på ett varierat sätt.Ex kikare, luppar, lärplattor.Vi kommer även uppmuntra möjligheten attmöjligheter att skapa på plats i olika former genom att ta med färgrt penskar eller lera ut i skogen..

Vi  kommer också att ta med oss naturmatereial till förskolan för att där kunna skapa eller på andra sätt använda oss av materialet.

Vi lär barnen att använda lärplattan ute på ett nyfiket sätt, genom att fotografera eller använda den som förstoringsglas och för att kunna spela in ljud.

 Vi kommer också att lyssna på olika fågelljud och andra naturljud samt forska på olika djur och växter som vi hittar i skogen, med hjälp av lärplattan. 

Vi kommer att ladda ner appar som stödjer vårt arbete ute i skogen.

Vi äter frukt i naturen för att få en annan upplevelse av våra sinnen, med smak, lukt och hörsel.

Vi dokumenterar något vid varge tilfälle , genom bilder eller material vi tar med oss till förskolan.Vilket ger varje ban en möjlighet att återkoppla till sina egna upplevelser  naturen.

Vi kommer även använda oss av mikroskop och dator Ägg för att undrsöka  och inspereras på olika sätt.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016