👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskap v. 41 - 43

Skapad 2019-10-03 08:21 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
I detta arbetsområde kommer vi att träna inomhus med olika styrkeövningar och kondition/redskapsbanor. Dessa moment ger oss möjlighet att utveckla förmågor att delta aktivt i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser samt förebygga skador genom att samtala om hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer få prova på en mängd olika aktiviteter : Hinderbanor, stafetter, vi kommer att skapa egna banor till aktiviteter. 

Det här ska du lära dig

 • Vad styrka, kondition och koordination är för något.

 • Begrepp som hälsa, uppvärmning, kost och sömn, ergonomi. 

 • Olika sätt att träna styrka, kondition och koordination på.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Vi kommer att prata om olika begrepp såsom : kondition, balans, kroppskontroll, koordination, puls, sömn, vila, stress, ergonomi. 

Så här kan du visa dina kunskaper

 • Du deltar aktivt i övningarna och samtalen. 

 • Förstår vad de olika begreppen betyder och visar detta i samtal.

 • Förstår hur du kan träna styrka, kondition och koordination på olika sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9