👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III

Skapad 2019-10-03 08:35 i Aspenskolan Tierp
Frihetstiden och Gustav III
Grundskola 4 – 6 Historia
Vad står Frihetstiden för och hur förändrades Sverige under denna tid? Betydde begreppet "frihet" samma sak då som för oss idag? Hur har denna historiska period påverkat hur vårt land ser ut idag?

Innehåll

Mål kopplat till läroplanen

Undervisning

Du ska under detta arbetsområde få en inblick i vad som hände med Sverige under Frihetstiden.
Hur det var att leva i landet och hur dess styre förändrades.
Vad var "hattar" och "mössor"?
Vad var skiftesreformen och hur förändrades det för bönderna?
Du ska lära dig vad Ostindiska kompaniet var.
Du ska även lära dig fakta om Gustav den III:s liv och hur han avled.
Du kommer att bli bekant med kända personer bland annat Carl von Linné, Anders Celsius och Jonas Alströmer. 
Kunna göra jämförelser/skillnader mellan att leva som man, kvinna och barn nu som då.

Du kommer att skaffa dig kunskaper genom att:

- titta på filmer som handlar om Frihetstiden, Gustav III och andra kända personer från denna tid.
- svara på frågor
- skriftligt redogöra om likheter och skillnader för barn, kvinnor och män.
- jämföra frihetstiden med nutiden. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
    Hi  4-6
  • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
    Hi  4-6
  • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
    Hi  4-6