👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi

Skapad 2019-10-03 09:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära dig begrepp som har med ekonomi att göra och hur samhällets ekonomi fungerar.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Samhällsekonomi. Hur ett samhälles ekonomiska system fungerar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Undervisnignen utgår huvudsakligen från läroboken

Samhälle SO S s 4-49, för de som vill fördjupa sig ytterligare finns frågor på texten och arbeta med texten uppgifter att arbeta med.

Vi tiitar även på film som berör de olika ämnesområdena. Ex "Samhällets ekonomi", "Inflation" via av- media.

Lektionsupplägget kommer varieras mellan lärarledda genomgångar, självständigt arbete och diskussioner i smågrupper. 

Vi uppmanar till att ta ett stort eget ansvar för inlärning av begrepp som vi går igenom. Det räcker inte med att kort översätta begreppet utan vikten ligger i att förstå vad begreppen innebär och att kunna använda dem för att resonera om hur ekonomi fungerar i samhället:

ekonomi, privatekonomi, samhällsekonomi, produktionsfaktorer, varor, tjänster, BNP, grön BNP, "ingenting är gratis", ägandeformer, pengar, inflation, deflation, prissättning, utbud, efterfrågan, marknadsformer, blandekonomi, ekonomiska kretsloppet, finanssektorn, bank- och kreditinstitut, konjunktur, samhällets ekonomiska mål

(för de som vill fördjupa sig ytterligare på egen hand kan ta reda på mer om: statens styrmetoder, statsskuld, växelkurs, devalvering, revalvering,i ekonomin, handelsavtal, handelshinder, frihandel)

Visa vad du lärt dig

Du kommer löpande under arbetets gång ges möjlighet att visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt.

 

Tidsram

Arbetsområdet sträcker sig från v 40-43 ca

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Utdrag ur kunskapskraven för samhällskunskap åk 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.