👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsopedagogik Bf17 V41-50

Skapad 2019-10-03 09:18 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Hälsa
Din hälsa i ett individperspektiv

Innehåll

 

Pedagogisk planering för arbetsområde: 

Vad?

Vi kommer gå igenom Olika faktorer som påverkar din hälsa samt hur dessa hör ihop 

 

Varför?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hal
   Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
 • Hal
   Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
 • Hal
   Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
 • Hal
   Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
 • Hal
   Kriser och krishantering.
 • Hal
   Kritisk bearbetning av information från olika källor.

 

Hur?

- Få genomgångar 

- Skriftligt och muntligt framföra dina egna åsikter och tankar kring ämnet  

- Gruppdiskussioner 

- Muntlig redovisning där vi delger varandra fakta kring berört område  

 - Film 

- Kortare filmklipp med diskussion 

- Enskilt arbete 

 

 

Bedömning 

E: Du visar grundläggande kunskaper på ett enkelt sätt. Du svara på frågor och deltar i alla moment. När du redovisar så kan du nämna några få fakta, begrepp, exempel, beskrivningar. Du ger exempel på korta samband, orsaker, konsekvenser, perspektiv  samt dina egna känslor och tankar.

 

C: Du visar goda kunskaper,  dina argument är utförliga,  du nämner fler fakta, fler och längre samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv. Du kan alltid diskutera dina svar eller påståenden med frågan varför. 

 

 

 

A: Mycket goda kunskaper,  det är nyanserat, många fakta, många långa samband, orsaker, konsekvenser och perspektiv du svarar på dina egna frågor och och ger exempel på lösningar i ett omfattande sammanhang där dina egna åsikter och erfarenheter men även forskning tas hänsyn till. 

Uppgifter

 • Homo i världen och lesbiska dalen

 • Mindfullness/ Kroppsscanning

 • Reflektionsvandring

 • Gruppuppgift sid 63-67

 • Supersize me

 • True stories Avicii dokumentär

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.
  Hal  -
 • Innebörden av ett salutogent förhållningssätt.
  Hal  -
 • Innebörden av inflytande, delaktighet och jämställdhet för människors hälsa.
  Hal  -
 • Frisk- och riskfaktorers påverkan på människors hälsa, till exempel motion, rekreation och kost, samt droger och stress.
  Hal  -
 • Kriser och krishantering.
  Hal  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Hal  -