👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden år 5

Skapad 2019-10-03 09:40 i Mössebergsskolan elever som läser Grundsärskola Falköping
Ett arbetsområde där vi väver in flera ämnen i temat forntiden.
Grundsärskola 1 – 6 Bild Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi ska arbeta med forntiden under höstterminen. Under detta tema väver vi in flera olika ämnen. Du kommer få arbeta med alla dina sinnen.

Innehåll

 

Arbetsområde:

Vi ska arbeta med forntiden under höstterminen. Under detta tema väver vi in flera olika ämnen. Du kommer få arbeta med alla dina sinnen.

 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna berätta något hur man lagade mat och vad man åt på forntiden.
 • Du ska kunna berätta hur man bodde.
 • Du ska kunna jämföra forntidens sätt att leva med nutiden.
 • Du ska kunna framställa bilder och föremål som hör till temat.
 • Du ska kunna olika begrepp som hör till forntiden; flintsten, runor, jägare, bonde, stenåldern, bronsåldern, järnåldern. 

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att:

 • berätta om något man åt under forntiden 
 • berätta om hur man bodde under forntiden och kunna jämföra med hur vi lever i dag
 • använda olika tekniker i bilden
 • delta i samtal om forntiden där vi använder begreppen hällristningar, runor, flintsten, jägare, bonde, stenålder, bronsålder och järnålder. 

 

Undervisning:

 I undervisningen kommer vi att:

 • se film
 • läsa enkla faktatexter
 • skapa lerkrukor
 • skapa hällristningar,
 • besöka Ekehagen forntidsby.
 • känna och se på föremål från Forntiden genom stenålderslådan från Falbygdens museum.
 • besöka Falbygdens museum.

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
  SO  A 6
 • Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  A 6