Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2019-10-03 10:12 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med kraft och rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen.

Innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna: 

 • förklara vad som menas med en kraft
 • förklara hur krafter kan få saker att röra sig
 • ge expempel på balans, jämvikt och tyngdpunkt
 • förklara och använda följande begrepp: kraft, motkraft, dragkraft, tyngd, tyngdkraft, dragningskraft, gravitation, friktion, tryckkraft, tyngdpunkt, tryck, kraftpil, jämvikt, balans
 • genomföra och dokumentera undersökningar 
 • jämföra dina resultat i undersökningarmed andras resultat

Arbetssätt:

 • Ha genomgångar
 • Titta på filmer 
 • Arbeta med fysikboken
 • Genomföra laborationer kring kraft och rörelser
 • Träna på att dokumentera och jämföra era resultat

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara temats begrepp och använda dig av fysikaliska samband 
 • Genomföra enkla undersökningar
 • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dina resultat med en klasskompis

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft

---->
---->
---->
Genomföra enkla undersökningar
Du kan genomföra enkla undersökningar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som går att arbeta utifrån efter viss bearbetning.
Du kan genomföra enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som går att arbeta utifrån.
Jämföra resultat
Du jämför dina resultat med andras och kan ge exempel på likheter och skillnader. Du kan se vad ni gjort lika eller olika eller hur resultaten blev lika eller olika.
Du jämför dina resultat med andras och för utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan se det som är lika eller olika i era resultat och kan berätta varför det blir så.
Du jämför dina resultat med andras och för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du kan se det som är lika och olika i era resultat och kan berätta utförligt varför det blir så med rätt begrepp.
Kunskaper om fysikaliska samband
Du har grundläggande kunskaper om rörelse och kraft. Du vet att det behövs en kraft för att få något att röra sig.
Du har goda kunskaper om rörelse och kraft. Du vet att det finns olika slags krafter, t.ex. dragkraft, tryckkraft, friktion, gravitation och kan berätta på ett enkelt sätt hur de fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om rörelse och kraft. Du vet att det finns olika slags krafter t.ex. dragkraft, tryckkraft, friktion, gravitation, centripetalkraft och kan berätta hur de fungerar genom att använda rätt begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: