👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och språk med Babblarna

Skapad 2019-10-03 10:28 i Moraby förskola Säter
Förskola
Med hjälp av figurerna "Babblarna", ska barnen få utforska färger, material och språk på olika sätt.

Innehåll

Syfte med projektet:

- Att barnen får utforska och uppleva olika färger

- Att barnen får möjlighet att utveckla sitt ordförråd

- Ge barnen möjlighet att sortera och kategorisera sin omvärld.

- Låta barnen få använda sin fantasi och sin kreativa förmåga. 

 

Vi kommer att börja vårt projekt genom att gå igenom de olika babblarna var för sig och deras egenskaper.

Lära sig vad de heter, hur de ser ut och deras intressen. 

Skapa babblarna med olika material och därmed träna sin finmotorik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18