👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test Att använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Skapad 2019-10-03 10:32 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att träna på att granska information, kommunicera den och ta ställning i olika frågor inom biologi.

 • Vi kommer ha diskussioner i helklass
 • Diskussion och arbete enskilt och i grupp
 • Ni kommer få välja mellan ett antal olika uppgifter och i dessa tränar ni på att söka information om ett visst ämne (som ni källkritiskt granskar), försöka formulera argument både för och emot, beskriva vilka konsekvenser olika ställningstaganden kan och sedan ta ställning i frågan. Under arbetets gång kommer ni att få formativa råd av kamrater och lärare samt följa en matris med kunskapskraven.
 • Avslutande diskussion där du får möjlighet att framföra dina och bemöta andras åsikter.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Bedömning

Förmågor som kommer att bedömas ser du här ovan, alla hör till förmåga 1 "Att använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning.

Den summativa bedömningen kommer att göras vid ett enskilt skriftligt tillfälle då du kommer få ett givet ämne som du ska söka information om, formulera argument om, beskriva konsekvenser och ta ställning om, detta kommer att ske i slutet av vecka 37.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Bi  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Matris i biologi år 7-9

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet"
F
E
C
A
Ta ställning & motivera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar
har inte tillräckliga kunskaper
formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor
har inte tillräckliga kunskaper
för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
förmåga att använda information i texter.
har inte tillräckliga kunskaper
information används på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett fungerande sätt för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
information används på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.