👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi klass 6

Skapad 2019-10-03 10:47 i Hälsingbergsskolan Falun
Vi ska få lära oss hur det här med ekonomi fungerar genom att arbeta med serien Här kommer kungen. Vi ska också lära oss några viktiga begrepp.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under några veckor ska vi arbeta med ekonomi och hur det här med pengar fungerar. Varför är pengar viktiga? Vad är skatter och vad används de till? Vad menas med det ekonomiska kretsloppet? Hur kan vår konsumtion påverka vår gemensamma miljö?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

- Diskussion i helklass, i mindre grupper eller i par, ofta utifrån modellen EPA

- Enskilt arbete i Ekonomihäftet

- Titta på några avsnitt i serien "Här kommer kungen" på ur.se

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- Förstå och kunna använda begreppen pengar, lön, levnadsvillkor, lån, bidrag, skatt, budget, inkomster och utgifter.

- Kunna förklara hur det ekonomiska kretsloppet fungerar mellan familjen, staten, företagen och banken.

Kunna resonera kring hur vår konsumtion kan påverka vår gemensamma miljö samt hur inkomst, konsumtion och sparande hör ihop med välstånd (hög levnadsstandard) och fattigdom (låg levnadsstandard).

 

 Du kommer att redovisa din kunskaper genom en enskild text där  du besvarar frågorna:

* Varför är pengar så viktiga?

* Vad är bra respektive dåligt med många i samhället konsumerar mycket varor och tjänster?

* Kunna visa på för- och nackdelar och ha argument för din åsikt

Jag kommer att bedöma din förmåga att beskriva ekonomiska strukturer i samhället. Med det menas:

 • Vad är skatter och vad använder stat, kommun och landsting skattepengar till.
 • Hur arbete, inkomst och konsumtion hör ihop.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6