👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse och green screen

Skapad 2019-10-03 12:50 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi kommer att dramatisera och spela in den populära sagan om Bockarna Bruse med hjälp av appen green screen. Aktiviteten har därför ett skapande moment, dvs att barnen ska dramatisera, samt ett moment då vi använder digitala hjälpmedel i undervisningssyfte.

Innehåll

Målgrupp: Lejongruppen och Tigergruppen på Björken/Eken

Aktivitet: Vi kommer att jobba med sagan Bockarna Bruse. Först ser och lyssnar vi till den på Polyglutt (vår digital inläsningstjänst). Därefter får barnen prova på att dramatisera sagan och spela de olika rollerna (tre olika stora bockar och ett troll) med enkel rekvisita. Slutligen när vi känner oss redo spelar vi in barnens dramatisering med hjälp av appen "green screen". Det innebär att man spelar in mot en helt grön bakgrund (tyg) och lägger till ett passande bakgrundsfoto i appen. På så sätt kan man "fejka" inspelningsplats.

Pedagogiskt syfte med aktiviteten: Aktiviteten har ett för barnen skapande och språkligt syfte i och med det dramatiserande momentet. Ett annat syfte är att de får bli delaktiga i processen hur man kan spela in film och att allt man ser inte är på "riktigt". Alltså uppmärksamma barnen på att använda ett källkritiskt tänkande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18