👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Ht-19

Skapad 2019-10-03 13:20 i Köpmanholm skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Bild
Det här är en planering i bild som är gjord för höstterminen 2019. Eleverna kommer att få testa olika bildtekniker och lära sig nya begrepp inom ämnet bild.

Innehåll

Eleverna kommer arbeta med:

v.40-41 Hösten

Material: Löv i olika färger, grenar, vattenfärg, lim, sax, penslar och vatten

Arbetssätt: klippteknik, tryckteknik och måleri

Bedömning: Under arbetsgången och efter uppgiften är klar.

Eleverna kommer att:

De kommer att använda sig av löven och grenarna  i skapandet av sina bilder. 

 1. I den första uppgiften kommer eleverna att använda tryck. De målar på bladen och trycker dem på ett papper så att det blir lövtryck.
 2. I den andra uppgiften ska de dela ett blad på hälften klistra dit halva bladet på pappret och måla den andra halvan av bladet.
 3. I den tredje uppgiften är att klistra fast löv och grenar på ett papper i mönster, så att det blir ett landskap och så att de blir djur.
 4. I den sista uppgiften ska eleverna rita av löv och klippa ut dem. Tillsammans ska de skapa ett träd där de fäster löven i trädkronan.

 _____________________________________________________________________________________________________

v.42-43 Reklam och nyhetsbilder

Material: Reklamfilm, nyhetsbilder, IPADs

Arbetssätt: Analys av reklamfilmer och olika typer av bilder

Bedömning: Under arbetets gång och i en skriftlig övning

Eleverna kommer att:

1.  I den första delen går läraren igenom hur man kan analysera olika typer av bilder.

2. I den första uppgiften får eleverna göra en analys av de bilder som läraren ger ut.

3. I den andra delen visar läraren två olika reklamfilmer. Läraren berättar hur man kan analysera en reklamfilm och hur man kan vara källkritisk till innehållet. Diskussioner i helklass.

4. I den andra uppgiften visar läraren upp en reklamfilm som eleverna ska göra en egen analys av.

 _____________________________________________________________________________________________________

v.45-46 Konst, dokumentära bilder och arkeologiska verk

Material: Bilder på olika kända målningar, konstverk och arkeologiska verk, vattenfärger, penslar, vattenmuggar, pennor och sudd.

Arbetssätt: Titta på film, genomgångar och göra en egen målning

Bedömning: under arbetets gång, en skriftlig uppgift och målningen.

Eleverna kommer att:

1. I första delen har läraren en genomgång i känd konst, arkeologiska bilder och arkeologiska verk

2. I den första uppgiften får eleverna göra en skriftlig uppgift

3. I den andra delen tittar eleverna på en kort film

4. I den andra uppgiften får eleverna göra en målning av en känd målning

 _____________________________________________________________________________________________________

v.47-48 Foto, film och bildbehandling

 Material: IPADs, powerpoint, IMOVIE; Photoshop, trailer, nyhetsbilder

Arbetssätt: Redigera bilder, göra trailer, redovisa i powerpoint

Bedömning: Färdig trailer, redigerad bild och en powerpoint presentation

Eleverna kommer att:

1. Läraren berättar hur man kan berätta med bilder och visar en trailer samt visar nyhetsbilder.

2. I den första uppgiften ska eleverna med hjälp av IMOVIE göra en egen trailer

3. Läraren visar hur man kan redigera bilder och hur man använder sig av en powerpoint presentation

4. I den andra uppgiften ska eleverna redigera en bild och göra en powerpoint presentation på tre sidor

 _____________________________________________________________________________________________________

v.49 Berättande och informativa bilder

Material: tecknade serier av olika slag och IPADs

Arbetssätt: Genomgång, film om serier, använda programmet...

Bedömning: Den färdiga serien och muntligt under arbetets gång

Eleverna kommer att:

1. Läraren har genomgång, visar film och exempel.

2. I första uppgiften ska eleverna skriva manus till sin serie och göra ett utkast

3. Läraren visar hur man använder programmet i elevernas IPAD

4. Eleverna använder programmet i sin IPAD och skapar serien utifrån sitt utkast.

 _____________________________________________________________________________________________________

v.50-51 plana och formbara material

Material: trolldeg, glasspinnar, superlim, limpistol, limstift, snören, blomsterpinnar, vattenfärger/akrylfärger och färgat papper.

Arbetssätt: Genomgång, planera vad man ska göra

Bedömning: trolldegsfiguren och byggnaden/saken

Eleverna kommer att:

1. Läraren har genomgång och ger exempel på hur man kan använda plana material

2. I den första uppgiften får eleverna göra en byggnad/sak utifrån det vi har som material

3. Läraren går igenom olika sätt att bearbeta formbara material och vad uppgiften går ut på.

4. I den andra uppgiften ska eleverna göra egna kylskåpsmagneter i trolldeg som sedan kommer att brännas i ugn.

Uppgifter

 • v.47-48 Trailer

 • v.47-48 Trailer

 • Reklamfilm analys v.43

 • Reklamfilm analys v.43

 • Reklamfilm analys v.43

 • v.42-43 skriftlig övning

 • v.42-43 skriftlig övning

 • v.40-41 tryck av löv

 • v.40-41 blad i mönster

 • v.40-41 rita och klipp ut löv

 • v.42-43 skriftlig övning

 • v.45-46 skriftlig uppgift

 • v.45-46 målning av en känd målning

 • v.47-48 Trailer

 • v.47-48 redigerad bild

 • v.47-48 PowerPoint presentationen

 • v.50-51 Kylskåpsmagneter

 • v.50-51 brygga/sak

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Kunskapskrav Bild år 6

Kommunikation med bilder

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Bildframställning

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redskap för bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Undersöka, presentera och bedöma

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Bedöma
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Bildanalys

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika från olika tider och kulturer.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.