Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utryckningsfordon- Blå

Skapad 2019-10-03 13:25 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi har märkt att barnen på avdelningen är väldigt intresserade av de olika utryckningsfordonen som finns. Vi har tänkt att uppmärksamma vad de olika fordonen gör och vad de olika yrkena gör.

Innehåll

Var är vi?

 • Barnen leker gärna med de olika utryckningsfordonen som finns på avdelningen.
 • Barnen har visat ett intresse för vad de olika fordonen gör och hur de låter . 
 • Barnen pratar om vad de olika yrkena (polis, brandman, ambulanssjuksköterska) gör men har inte en full förståelse för vad de verkligen gör. 

 

Vart ska vi?

 • Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i? 
 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 
 • Vi vill fokusera på målen 1, 2, 5, 6 och 7 i förskolans arbetsplan. 
 • Ge barnen en större förståelse kring yrkena. 

Hur gör vi?

 • Vi fokuserar på ett fordon/yrke i taget går och har tänkt att börja med brandbilen
 • Vi kommer att planera utifrån ett fordon/yrke i taget för att de lättare ska få en förståelse. För att inte missa något målområde så kommer vi att utgå från lotusdiagrammet. Lotusdiagrammet kommer även vara till hjälp att skapa aktiviteter för vårt projekt
 • Varje veckoplanering kommer vi göra en planering inför nästa veckans aktiviteter

Planering av projekt 

 • Vi kommer prata om ett fordon i taget och då gå in mer på både yrket och fordonen. 
 • Vi kommer börja med Brandbil då vi kommer ha en brandövning till hösten. 
 • Vi kommer skriva om vårt projekt i vår blogg. Vi kommer använda oss av och tänka på det systematiska kvalitets arbetet när vi skriver. 

 

 

En aktivitet är att mäta upp en brand bil på förskolan för att skapa ett förståelse för barnen om hur stor brandbilen verkligen är. En stegbil är 12m vi tar en måttstock och mäter upp det med ett snöre så att det syns hur långt det är. Efter att snöret ligger på golvet får alla barn ligga bredvid snöret för att se hur många barn vi behöver för att bli lika långa som en brandbil. Aktiviteten kan även göras ute genom att man tar att barnen får lägga upp naturmaterial och annat som finns ute bredvid snöret återigen för att se hur mycket saker det krävs för att bli lika långt som en brandbil. 

Vi tittar på boken halvan - här kommer brandbilen, som en film då den har fångat barnens intresse och i boken tar de upp att det finns två olika brandbilar en släckbil och en stegbil. boken tar upp att brandmännen behöver träna regelbundet och mer kring yrket. 

Från ovanstående aktiviteter har barnen börjar fundera kring hur barnen där upp ska komma ner om det börjar brinna. Kan de hoppa ner eller gör de illa sig då, kan vi nå upp och hjälpa dem ner eller behöver vi en stege. För att ta reda på detta öppnar vi fönstret där uppe och släpper ner ett snöre som vi klipper av på rätt längd. Barnen ser hur högt upp pedagogen är och att vi kan inte nå hen. När vi kommer in får ett barn ena änden och en pedagog håller i den andra barnet går tills snöret tar slut. Barnet försöker nå pedagoger det går inte, då försöker barnet hoppa till pedagogen och det går inte. Vi behöver en stege och då pratar vi om brandtrappan. 

 

Hur blev det ?

 

Övningen med att möta brandbilen gjorde att barnen fick en bild av hur stor en brandbil faktiskt är och de fick använda både sin fantasi och sitt logiska tänkande. De använde fantasin och logiken genom att de fick komma på olika saker som kunde tillsammans skapa längden av en stegbil. De fick även använda sitt logiska tänkande när de fick frågan var stegbilen kunde stå. Det skapade ett intresse hos barnen för att mäta saker och sig själva, så vi mätte alla barnen och satte upp det på väggen.  

När de kom fram till att det finns två olika sorters brandbilar var genom att vi har tittat på boken halvan flera gånger. Där går de  i genom att det finns två sorters brandbilar vilket barnen tog till sig. Barnen blev intresserade av att stegbilen har en "hiss" på sig för att nå övervåningen.

Insikten om stegen gjorde att barnen började fundera kring hur de på övervåningen skulle komma ner om det blev en brand. Ett barn diskuterade med en pedagog om hur de skulle göra på övervåningen, hen frågade om de kunde hoppa ner eller gå ner med en stege. Pedagogen förklarade att det finns en brandtrappa som de kunde gå ner för om det blev en brand. Genom att vi mätte hur långt det är mellan övervåningen och nedervåningen såg barnen att det gick inte att nå dem där upp och man kunde inte hoppa så långt. Genom den övningen fick barnen använda sitt logiska tänkande och konkret se att det inte går att nå den biten eller att hoppa den biten. 

 

 

 

Uppgifter

 • Skapa en brandbil

 • Matematik

 • Brandmans "hinderbana"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: