👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Bojen V.41

Skapad 2019-10-03 14:03 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Att utveckla motorik, ordförråd och skapande förmåga.

Innehåll

Datum: 7 ock - 11 ock 2019

Ansvarig: Arbetslaget Bojen

Material: Boken, ipad, spruta, färger, tyg, ficklampan.

Nulägesbeskrivning: Våra barn är små och de flesta saknar talspråk, därför det blir ofta konflikter. Vi vill genom boken " Vänta på din tur" ge barnen ett verktyg. 

Måndag: Utflykt

Tisdag: Läsargrupp med hjälp av Pollyglutt om boken " Vänta på din tur " 

Onsdag: Vi leker en lek utifrån boken " Vänta på din tur".

Torsdag: Skapade

Fredag: Barnens val

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18