👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elev ledd lektion - idrott

Skapad 2019-10-03 14:05 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Här ska ni få planera, leda och utvärdera egna lektioner i par eller grupp om tre. Alla kommer att få hålla i en egen lektion.

Innehåll

Instruktioner:

Ni kommer att vara i grupper som jag delar in er i om 2-3 elever som arbetar tillsammans. Under vecka 39 får ni två lektioner där ni tillsammans göra en planering för en lektion i idrott och hälsa. Använd dessa två lektioner först till att diskutera och bestäm vad, hur och varför ni vill genomföra det ni tänker er. Kolla vad det finns för material så ni vet att ni kan genomföra det ni vill. Material kan variera beroende på vilken hall vi är i. Har ni önskemål om en specifik hall får ni säga det så ska vi försöka få ihop ett schema som passar allas lektioner.

Ni ska skriva en gemensam planering om vad, hur och varför ni planerat som ni gjort.
Under några veckors tid kommer en grupp per lektion att ha ansvaret för att leda ett pass. Efter lektionen ska ni skriva en individuell reflektion om vad som gått bra, mindre bra, vad man kan göra annorlunda och varför man tänker så.

 

Ni bedöms utifrån:

Er skriftliga planering - Grupp

Genomförande av lektion – instruktioner, ledarskap, hjälpsamhet mot era klasskamrater.

Skriftlig reflektion – individuell

(Jag gör individuella bedömningar så det kan förekomma olika betyg i grupperna)

 

Tips:

-          Ni bestämmer själva vad ni vill göra, men tänk på att ni har en tanke om varför ni planerat som ni gjort.

-          Kolla igenom kunskapskraven och det centrala innehållet i ämnet för att se vad som ingår och ska bedömas i ämnet.

-          Uppstart/uppvärmning, huvudmoment, flera olika moment.

-          Det kan t.ex. vara idrotter, lekar, samarbetsövningar eller en danslektion.

-          Har ni frågor är det bara att ställe de till mig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Egen lektion

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Planering och genomförande av lektion
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt leda lektionen och sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Samt utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt leda lektionen och sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Samt utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser
Eleven kan på ett väl fungerande sätt leda lektionen och sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Samt utvärdera aktiviteter genom att samtala om egna upplevelser