Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder - År 7

Skapad 2019-10-03 14:11 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Kemi
Vi kommer att arbeta med miljön, växter, djur och svampar både stora som små. Vad ordet EKOLOGI betyder och varför det är så viktigt att tänka ekologiskt. - Vi kommer att arbeta med Ipad och böcker som arbetsredskap i klassrummet. - Vi kommer att arbeta med detta under vecka 35-41 - Uppgifter, dokument och viktig information läggs upp på TEAMS.

Innehåll

Mitt syfte med undervisningen

 • Att du ska förstå det roliga med KEMI!
 • Att du lär dig viktiga modeller för hur världen fungerar. T ex atommodeller och kemiska reaktioner.
 • Att du lär dig bra begrepp som också gör att du förstår mer hur saker och ting fungerar.  

Läsförståelsestrategi

I förra arbetsområdet hann vi aldrig titta på CORI men tanken är att vi fortsätter att utgå från begreppen när vi lär oss kemi. CORI är den läsförståelsemodell som bäst tränar begreppsförståelse.

Utvärdering/bedömning-när och vad jag kommer att utvärdera/bedöma

Bedömning på din kunskapsnivå kommer att göras vid labbrapporter och vid skriftliga förhör. Hur många kommer vi överens tillsammans.

Elevens självreflektion- din reflektion av lärandet kommer att ske på följande vis

Genom att vi diskuterar dina arbeten/prov/förhör. 

Ibland också skriftlig feedback.

 

Sidor i boken SPEKTRUM kemi

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Ke
Betygsmatris Kemins grunder år 7

E
C
A
Begreppsanvändning
Kunna använda och förklara kemibegrepp för arbetsområdet
Du har grundläggande kunskaper om kemibegreppen för arbetsområdet: Grundämne Kemisk förening Molekyl Atomens delar: elektron, neutron och proton Kemiska reaktioner Olika separationsmetoder: Dekantering, Filtrering, kromotografi, destillation Blandning Lösning Emulsion
Du har goda kunskaper om grundläggande kemiska begrepp. Du kan rita upp en korrekt atom m Bohrs atommodell
Du kan på ett korrekt och naturvetenskapligt sätt beskriva kemiska reaktioner med formler med balansering. T ex 2H2 + O2 --> 2H2O
Sammanhang & resonemang
Kunna sätta in kemiska begrepp i ett sammanhang
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang. Du kan på ett enkelt sätt förklara när man använder vatten som lösningsmedel i vardagen.
Du kan avgöra vilket lösningsmedel som fungerar i olika situationer och koppla separationsmetoderna till vattenrening, samt förklara skillnaden mellan fysikaliska och kemiska förändringar.
Du kan förklara på ett korrekt och naturvetenskapligt sätt skillnaden mellan molekyl- och jonföreningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: