👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri år 7

Skapad 2019-10-03 14:30 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta område ska vi bekanta oss med geometrins underbara värld. Duktiga skidåkare kan göra hopp, där de snurrar i luften. De gör "tre-sextio"vilket innebär att de snurrar ett helt varv 360 grader!

Innehåll

Tid: V.40-46

Innehåll: 

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • Att beräkna omkrets och area av månghörningar
 • Att beräkna volym av prismor
 • Enheter för längd, area och volym
 • Beräkna area av begränsningsytor

 

Begrepp: 

 • en-, två-, tre- dimensioner
 • sträcka, omkrets, area, volym
 • trubbig-,spetsig-, rät- och rak- vinkel
 • vinkelsumma
 • trianglar (rätvinklig, spetsvinklig, trubbvinklig, liksidig, likbent)
 • kvadrat, rektangel,cirkel, romb, parallellogram, månghörningar
 • diagonal
 • prisma, rätblock,kub, Pyramid
 • enheter (meter, kvadratmeter, kubikmeter, liter)

 

Undervisning:

Vi kommer gemensamt gå igenom materialet och träna på begreppen.

Vi kommer jobba enskilt, parvis och hela klassen med uppgifter.

Bedömning:

Bedömningen sker på lektioner i prov och andra uppgifter som lämnas in. 

 

Uppgifter

 • Inlämning Geometri!

 • Prov med planering av området!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9

Matriser

Ma
Geometri år 7

Rubrik 1

behöver utvecklas
ok
bra
mkt bra
Problemlösning
Har mkt svårt för problemlösning
Kan lösa enklare problem inom geometrin
Löser de flesta problemen inom geometrin
Löser problem med flera olika steg på ett säkert sätt
Begreppen
Känner till några begrepp
Kan hantera de flesta begreppen
Kan begreppen
Kan redogöra för begreppen på ett klart och tydligt sätt
Metoder
Använder sig ofta av fel metod
Använder sig av någon metod
Använder sig av en effektiv metod
Använder sig av flera olika metoder och kan redogöra för vilken som passar bäst.