👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi

Skapad 2019-10-03 14:36 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 2 – 3 Geografi
Du kommer att få bekanta dig med karta, jordglob, väderstreck och ord som som beskriver var saker är.

Innehåll

Målet med undervisningen

 

Under arbetet med karta och jordglob ska du:

- kunna göra enkla undersökningar av omvärlden

- kunna använda karta, jordglob, väderstreck och ord som beskriver var saker är.

- kunna namnen på världsdelarna och var de ligger.

 

Undervisningens innehåll:

Du kommer att få bekanta dig med jordgloben och kartan, vi kommer att arbeta med olika typer av kartor.

Du kommer att få ge dig ut i världen och lära dig namn och placering på världsdelar och världshav. 

Du kommer få lära om platser som är viktiga för dig, vad de heter, var de ligger och  hur stora de är.

 

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att:

- lära dig nya begrepp och dess betydelse, till exempel plats, läge, de fyra väderstrecken, världsdel och världshav

- få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner

- få arbeta med olika typer av kartor

-få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken

- få lära dig vilka världsdelarna är och var de ligger

- titta på filmer, läsa faktatexter och arbeta med olika arbetsblad som anknyter till aktuellt område

 

Det här ska bedömas

Du ska:

- beskriva vad världsdelarna heter och var de ligger 

- beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken

- under arbetets gång visa att du kan använda karta och jordglob

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3