Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 5 Reading Test 1

Skapad 2019-10-03 14:41 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Reading Test 1

Uppgifter

 • Eng 5 Reading test 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
  Eng  A

Matriser

Eng
Eng 5 Reading Test 1

E
D
C
B
A
Aspekt 1
läsförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta TYDLIGA detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta VÄSENTLIGA detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan förstå SÅVÄL HELHET SOM DETALJER i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. .
Ny aspekt
Respons på läsförståelsen;
Eleven visar sin förståelse genom att ÖVERSIKTLIGT redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med GODTAGBART RESULTAT agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att VÄLGRUNDAT redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med TILLFREDSTÄLLANDE RESULTAT agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att VÄLGRUNDAT OCH NYANSERAT redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med GOTT RESULTAT agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: