👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 5A kap 1 De fyra räknesätten

Skapad 2019-10-03 15:02 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Favorit 5a Kapitel 1
Grundskola 5 Matematik
I det här kapitlet ska vi arbeta med de fyra räknesätten.

Innehåll

Syfte

I det här kapitlet ska vi arbeta med de fyra räknesätten.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt, parvis och i grupp.

 Bedömning 

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar med en diagnos och ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Löser problem och uppgifter som innehåller de fyra räknesätten
- Beskriver tillvägagångssätt
- Bedömer rimlighet

 Begrepp

Du ska lära dig de olika matematiska begrepp som kapitlet behandlar.

 Metoder

Använder huvudräkning och gör beräkningar med huvudräkning och uppställning, i addition, subtraktion, multiplikation och division.

 Resonemang

Ställer och besvarar frågor samt följer och för matematiska resonemang kring sina lösningar i uppgifter med de fyra räknesätten både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6